Informace o omezení nabídky služebBezpečné doručení

V důsledku mimořádné situace spojené s onemocněním COVID-19 dochází
k omezení nabídky služeb České pošty. Níže naleznete aktuální informace.

Jste COVID-19 pozitivní nebo v karanténě?

  • Využijte možnosti prodlouženého uložení zásilky na pobočce. Česká pošta prodlužuje úložní dobu automaticky na maximálně možný čas 30 či 15 dnů, podle druhu zásilky a s ohledem na požadavky odesílatele.

  • Informujte doručovatele, že jste v karanténě. Pokud je to možné, zásilku za vás může převzít i jiná osoba, která je s vámi v domácnosti a není COVID-19 pozitivní.

  • Při převzetí zásilky použijte ochranné pomůcky. Respirátor, roušku a ideálně také ochranné rukavice si nezapomeňte nasadit před kontaktem s doručovateli, udržujte rozestup. V případě nutnosti podpisu nám pomůžete, pokud budete mít připravenou vlastní propisku.

Využijte službu bezkontaktního doručení na kód. Zašleme vám SMS zprávu s kódem, který řeknete doručovateli místo podpisu. Službu poskytujeme jen u vybraných typů balíků, jako např. u Balík Do ruky. Informace o doručení na kód zde.

 

Oznámení o úpravě postupů pro doručování zásilek platné od 6. 11. 2020

Prodloužení úložní doby

Obyčejné zásilky

Obyčejné zásilky u nichž nebylo možné vložení do domovní schránky, jsou uloženy u příslušné ukládací pošty s důvodem uložení „adresát nezastižen“ a do domovní schránky adresáta jsou vloženy výzvy ČP. Nevyloučil-li to odesílatel, bude úložní doba těchto zásilek prodloužena na 30 dní.

Zapsané zásilky (zásilky, při jejichž doručení je vyžadován podpis příjemce nebo identifikační kód) a poštovní poukázky

Nevyloučil-li to odesílatel a dovolují-li to příslušné poštovní nebo obchodní podmínky daného produktu, bude úložní doba balíků Do ruky/Na poštu/Komplet/Do balíkovny uložených na poštách nebo poštách Partner prodloužena na 15 dní, úložní doba Balíku Expres zůstane zachována v délce 3 dny, u ostatních zásilek bude prodloužena na 30 dní. Pokud u zásilky prodloužení úložní doby vyloučil odesílatel nebo prodloužení úložní doby není v souladu s podmínkami dané služby, nebude u konkrétní zásilky úložní doba prodloužena.

Úložní doba balíků vydávaných na Balíkovnách (Balík Do ruky/Na poštu/Komplet/Do balíkovny) provozovaných partnerským subjektem ČP, které zajišťují pouze vydávání uložených balíků a neposkytují žádné další služby České pošty, je 7 dní, v případě Balíku Expres 3 dny. Na Balíkovnách, které jsou umístěny na poštách nebo na poštách Partner, je (s výjimkou Balíku Expres) úložní doba balíků prodloužena na 15 dní, pokud odesílatel úložní dobu neomezil doplňkovou službou „Zkrácení lhůty pro vyzvednutí poštovní zásilky“.

Doručování právnickým osobám a fyzickým osobám podnikajícím

Obyčejné zásilky

Je-li provozovna právnické osoby, resp. fyzické osoby podnikající otevřena, jsou veškeré obyčejné zásilky doručeny do provozovny standardním způsobem.

Není-li provozovna otevřena a je k dispozici domovní schránka právnické osoby, resp. fyzické osoby podnikající, jsou obyčejné zásilky, u nichž je to možné, vloženy do domovní schránky adresáta. Ostatní obyčejné zásilky, u nichž nebylo možné vložení do domovní schránky, jsou uloženy u příslušné ukládací pošty s důvodem uložení „adresát nezastižen“ a do domovní schránky adresáta jsou vloženy výzvy ČP.

Není-li provozovna otevřena a není k dispozici domovní schránka adresáta, jsou veškeré obyčejné zásilky uloženy u příslušné ukládací pošty s důvodem uložení „adresát nezastižen“, jejich příchod však není oznámen vložením výzvy ČP do domovní schránky.

Zapsané zásilky (zásilky, při jejichž doručení je vyžadován podpis příjemce nebo identifikační kód) a poštovní poukázky

Je-li provozovna právnické osoby, resp. fyzické osoby podnikající otevřena, jsou veškeré zapsané zásilky a poštovní poukázky doručeny do provozovny standardním způsobem.

Není-li provozovna otevřena a je k dispozici domovní schránka právnické osoby, resp. fyzické osoby podnikající, jsou veškeré listovní zapsané zásilky uloženy u příslušné ukládací pošty. Výplatní doklady k poštovním poukázkám, u kterých je to možné, jsou vloženy do domovní schránky adresáta. Ostatní výplatní doklady k poštovním poukázkám jsou standardně uloženy u ukládací pošty. Do domovní schránky adresáta je vložena výzva ČP.

Zásilky s kombinací dispozic „Nevracet, vložit do schránky“ a „Neukládat“  a  výzvy ČP  jsou vloženy do domovní schránky adresáta.

Není-li provozovna otevřena a není k dispozici domovní schránka adresáta, jsou veškeré zapsané zásilky a výplatní doklady k poštovním poukázkám uloženy u příslušné ukládací pošty. Příchod těchto zásilek a poštovních poukázek však není oznámen vložením výzvy ČP do domovní schránky. Doba uložení zásilek viz výše.

Oznámení o opatření k doručování důchodů na základě plné moci od 5. 11. 2020

S účinností od 12. 4. 2021 po dobu trvání mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR vyžadujících nošení ochranných prostředků dýchacích cest, nejpozději do 30. dubna 2021, je možné na přepážce provozovny vyplatit hotovostní důchod (výplatní doklad – důchody modrý) i na základě předložení „Plné moci k převzetí splátky důchodu v době trvání mimořádných opatření (pdf, 348kB)“.

Oznámení o opatření k akceptaci občanských průkazů a cestovních dokladů po době jejich platnosti

Na základě požadavku MV ČR lze s platností od 25. 11. 2020 včetně, do 30. dubna 2021, popř. do odvolání, uznávat při plnění poštovních služeb a při vydávání důchodů (při splnění níže uvedených podmínek) k prokazování totožnosti občanské průkazy a cestovní doklady vydané v ČR, u nichž skončila doba platnosti po 30. 9. 2020.

Podmínky postupu v důchodové službě:

Na základě stanoviska ČSSZ je prokazování totožnosti příjemce důchodu při ověřování údajů na výplatním dokladu - důchodová služba v případě, že se příjemce důchodu nemůže prokázat ani platným cestovním pasem, možné pouze za splnění některé z následujících podmínek:

  1. spolu s občanským průkazem, kterému skončila platnost, předloží příjemce důchodu jiný platný doklad s fotografií (např. řidičský průkaz, služební průkaz, průkazka na dopravu apod.),
  2. příjemce důchodu předloží občanský průkaz, kterému skončila platnost a zároveň jeho totožnost dosvědčí svědek, který se při předání důchodu musí prokázat svým platným občanským průkazem,
  3. příjemce důchodu předloží místo občanského průkazu „potvrzení o občanském průkazu“ vydané příslušným úřadem a zároveň se musí prokázat jinými doklady s fotografií (viz bod 1),
  4. příjemce důchodu předloží místo občanského průkazu „potvrzení o občanském průkazu“ vydané příslušným úřadem a zároveň jeho totožnost dosvědčí svědek, který se při předání důchodu musí prokázat svým platným občanským průkazem.