Tisk a kompletace zásilek

Česká pošta nabízí široké a komplexní služby od návrhu a tisku zásilek, či jejich balení, po spolehlivé doručení v předem daném termínu.

PostKomplety

V našich střediscích nabízíme komplexní služby v oblasti zpracování listovních i balíkových zásilek jak vnitrostátních, tak mezinárodních.

Více informací

PostServis

Základem služeb PostServisu je elektronické podání zásilek, tisk dokumentů, personifikace, vkládání do obálek a průběžné předávání hotových zásilek do poštovní přepravy.

Více informací