Centrální adresa

Co je centrální adresa?

Je pojem, zavedený legislativou* přijatou v roce 2000. Jedná se o místo, kde jsou ve veřejně přístupném informačním systému (Internet) uveřejněny informace určené zákony nebo informace dobrovolně poskytnuté. Správcem centrální adresy byla stanovena Česká pošta, s.p.
 
V současnosti jsou uveřejňovány na centrální adrese informace:
  • o veřejných dražbách ve smyslu zákona č. 26/2000 Sb., v platném znění,
  • o převodech státního majetku ve smyslu prováděcí vyhlášky č. 62 k zákonu 219/2000 Sb. v platném znění 
    a o ostatních nabídkách – nabídky podávané mimo rámec uvedeného zákona a vyhlášky,
  • o ostatních veřejných zakázkách, pro které neplatí povinnost podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění, uveřejnit tyto informace ve Věstníku veřejných zakázek.
 
Prezentační stránky centrální adresy: https://www.postaonline.cz/cadrvd/ 
 
*Usnesení vlády České republiky ze dne 31. května 2000 č. 526 o nařízení vlády o centrální adrese a Nařízení vlády ze dne 31. května 2000 č. 168 o centrální adrese. 

nahoru

Jak zaslat dokumenty k uveřejnění:

  • poštou – dražebník/zadavatel zašle objednávku a dokumenty, které požaduje uveřejnit na operátorské pracoviště,
  • prostřednictvím přímého zadání – dražebník/zadavatel ve webové aplikaci vyplní objednávku a připojí dokument, který požaduje uveřejnit,
  • datovou schránkou – dražebník/zadavatel zašle objednávku a dokumenty, které požaduje uveřejnit do datové schránky České pošty, s.p.,
  • e-mailem zašle dražebník/zadavatel zašifrované dokumenty k uveřejnění spolu s objednávkou při použití prostředku jednotného datového rozhraní CADR PCJ VD/ON.  

Podrobné postupy a podmínky pro zaslání dokumentů jsou uvedeny v Provozním řádu správce centrální adresy a v Obchodních podmínkách pro služby centrální adresy.

nahoru

Provozní řád správce centrální adresy

Základní podmínky a pracovní postupy pro realizaci ustanovení výše uvedených právních předpisů, týkajících se centrální adresy stanovuje Provozní řád správce centrální adresy (pdf, 432kB).

nahoru

Obchodní podmínky pro služby centrální adresy

Poskytování služeb správce centrální adresy při zveřejňování informací případně dalších služeb je předmětem Obchodních podmínek (pdf, 173kB).

nahoru

Ceník

Správce centrální adresy uveřejňuje informace na centrální adrese za úplatu dle platného ceníku (pdf, 152kB).