Zpět

Vyjádření k aktuálnímu provozu České pošty - 12. 3. 2020

Vláda dnes vyhlásila nouzový stav. Provoz České pošty tím omezen není, funguje za standardních podmínek. Pobočky jsou otevřené, doručování probíhá jako za běžného režimu. Česká pošta je součástí kritické infrastruktury státu a musí postupovat podle platných kritérií. Přesto žádáme občany, aby pošty navštěvovali pouze v nejnutnějších případech. A to v zájmu ochrany zdraví jak jich samotných, tak pracovníků poboček.

Česká pošta prozatím nezavedla žádné zvláštní omezující opatření, týkající se doručování. Nemůže vědět, jaký zdravotní stav mají její klienti. Přesto má pošta připravený plán na zavedení bezkontaktního doručování v případě plošné karantény. Bližší informace o tomto opatření naleznete v tiskové zprávě zde: https://www.ceskaposta.cz/-/ceska-posta-v-pripade-plosne-karanteny-zavede-bezkontaktni-dorucovani.

Svým zaměstnancům doporučujeme, aby věnovali zvýšenou pozornost zdraví, a to jak na přepážkách, tak při doručování. Také jsou v této době zaměstnancům distribuovány dezinfekční spreje určené pro hygienu rukou. Sledujeme doporučení Ministerstva zdravotnictví, zakladatele České pošty Ministerstva vnitra a Vlády ČR a jsme připraveni reagovat na aktuální doporučení. Život a zdraví zaměstnanců České pošty a jejích klientů bude vždy na prvním místě.

Ve zvýšené intenzitě dezinfikujeme naše provozovny, jak prostory pro veřejnost, tak zázemí pro naše zaměstnance. Home office pro doručovatele či přepážkové pracovníky není možný, od personálního a bezpečnostního oddělení dostávají informace, jak postupovat, pokud by na sobě pocítili zdravotní potíže.

Naše zaměstnance pravidelně informujeme přes firemní IntraNet nebo prostřednictvím jejich vedoucích o aktuální situaci kolem koronaviru, dáváme jim praktické rady a kontakty, kam se v případě potřeby obrátit.

Při cestování zaměstnanců do zahraničí postupujeme podle doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR, které žádá všechny občany, kteří se nyní vrací ze zasažených oblastí koronavirem, aby po příjezdu zůstali doma a telefonicky kontaktovali svého praktického lékaře nebo hygienickou stanici ve svém kraji a poradili se. Zároveň doporučujeme zaměstnancům, aby zvážili cesty do rizikových oblastí.

V průběhu tohoto týdne Česká pošta distribuuje do všech poštovních schránek po celé České republice informační materiál Ministerstva zdravotnictví ČR. Jedná se o celkem 4 966 522 informačních letáků MZ ČR, které obsahují preventivní informace, týkající se koronaviru.

 

Matyáš Vitík
tiskový mluvčí
Česká pošta, s.p.

606 111 060
vitik.matyas@cpost.cz