Zpět

Proces řízení rizik v České poště je transparentně nastavený

Poradenská společnost PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. zhodnotila úroveň řízení rizik v České poště ke konci roku 2016. V závěrečné zprávě z projektu konstatovala, že proces řízení rizik v České poště je transparentně nastavený a dosahuje vysoké míry souladu s klíčovými požadavky mezinárodně uznávaných rámců, standardů a uplatňované dobré praxe v oboru. Pozitivně byla hodnocena např. skutečnost, že v České poště funguje Výbor pro řízení rizik, což není zatím v České republice běžná praxe.

Výsledek hodnocení pro mě není překvapivý. Systém řízení rizik je již mnoho let nedílnou součástí řízení podniku a podporuje transparentnost České pošty,“ říká generální ředitel České pošty Martin Elkán.

Matyáš Vitík
tiskový mluvčí
Česká pošta, s.p.
vitik.matyas@cpost.cz