Zpět

Přihlašovací údaje do DopisuOnline datovou zprávou

Základním kamenem současných vládních opatření je minimalizace kontaktu mezi lidmi, vedoucí ke snížení možnosti nákazy COVID-19. Proto jsme nově spustili možnost zaslání přihlašovacích údajů ke službě DopisOnline formou datové zprávy. ID datové schránky můžete uvést při registraci, čímž souhlasíte se zasláním přihlašovacích údajů formou datové zprávy místo fyzické zásilky. Podmínkou je mít zapnutý příjem komerčních datových zpráv.

Česká pošta již několik let úspěšně poskytuje službu DopisOnline, která umožňuje bezkontaktní elektronické podání listovních zásilek. Základním principem této služby je vytvoření dopisu v PDF, nahrání tohoto dopisu pomocí webové aplikace a následné zaplacení zásilky formou mikroplatby nebo v případě registrovaných zákazníků zahrnutí podání do měsíční fakturace. Tímto způsobem je možné poslat jak obyčejné, tak doporučené zásilky, včetně doporučené zásilky s dodejkou. A to jak vnitrostátní, tak do vybraných evropských zemí.

Česká pošta následně tento dopis vytiskne a vloží do obálky v rámci služeb známých pod názvem Hybridní pošta. Poté zásilku doručíme adresátovi jako vám známý fyzický dopis. Více informací na https://online.postservis.cz.

Jsme rádi, že můžeme přispět k minimalizaci nutnosti fyzického kontaktu na poště službou, která je jednodušší než dopis fyzicky vytisknout, zabalit do obálky a odnést na poštu.