Zpět

Nová známka Europa: Poštovní cesty nahlíží do historie

Tématem nové příležitostné písmenové poštovní známky, kterou Česká pošta uvádí do prodeje ve středu 22. dubna 2020, jsou poštovní cesty. Jako společné téma známek Europa je pro letošní rok vyhlásila Asociace veřejných evropských poštovních operátorů – PostEurop. Předlohou pro tuto emisi je dobový výjev, který zobrazuje převoz pošty v koňském povozu. Oproti originálu je na známce výjev dokolorován s využitím současných poštovních barev. Symbolicky tak propojuje současnost a minulost poštovnictví v českých zemích.

Počátky pravidelné výměny zpráv spadají už do starověku a v minulosti bývala vyhrazena především panovníkovi a jeho agendě. Veřejnosti sloužila jen příležitostně a v českých zemích začal rozvoj poštovnictví až s nástupem Habsburků. Pošta, tedy organizovaná doprava zpráv, je na dnešním území České republiky spojena s volbou Ferdinanda I. za českého krále a vznikla dokonce dříve, než usedl na český trůn, v roce 1526. Ferdinand I. využil služeb i zkušeností šlechtické rodiny Taxisů, kteří už od konce 13. století takřka monopolně organizovali poštovní přepravu v severní Itálii a ve velké části Evropy. Nejstarší poštovní trasa mezi Prahou a Vídní vedla přes Tábor a dále do vsi Košice, kde se dělila na dvě větve: jižní mířila na Linec a východní větev vedla přes Jindřichův Hradec a Slavonice dále směrem na Vídeň.

Autorem výtvarného zpracování známky a FDC je Jan Maget, známka byla vytištěna metodou plnobarevného ofsetu v nákladu 108 000 ks a 3 100 ks  FDC metodou digitálního tisku.

Nominále známky je zastoupeno písmenem „E“, které odpovídá ceně za obyčejnou zásilku do evropských zemí do 50 g, tj. 39 Kč.