Zpět

Na kontaktní místo Czech POINT pouze s platným dokladem totožnosti

V době vyhlášeného nouzového stavu se dle ustanovení vlády ČR lze nadále prokazovat i osobními doklady, kterým vypršela platnost. Uvedené opatření ovšem není možné aplikovat na kontaktních místech veřejné správy Czech POINT. Důvodem je skutečnost, že číslo takového dokladu není v Registru obyvatel již evidováno a občana nelze v informačním systému ztotožnit. Pro vyřízení žádosti tedy musí žadatel předložit výhradně platný doklad totožnosti. Tedy, pokud máte například neplatný občanský průkaz, můžete se prokázat cestovním pasem.