Zpět

Jako Obchodní psaní lze podávat i zásilky, jejichž obsahem je výzva k poskytnutí prostředků na obecně prospěšnou činnost

Česká pošta přijímá jako Obchodní psaní i zásilky s obsahem, jehož účelem je získání finančních či jiných prostředků na obecně prospěšnou činnost organizací nebo jednotlivců.