Zpět

Doručování zásilek na adresu

Vážení klienti, z důvodu zajištění bezpečnosti Vaší i našich zaměstnanců a minimalizace rizika přerušení poskytování služeb v důsledku nedostatku zaměstnanců v případě jejich karantény či onemocnění Vás dočasně prosíme o spolupráci, pokud jste v karanténě, oznamte prosím tuto skutečnost telefonicky či jinou vhodnou formou před vyzvednutím zásilky (zvonek apod.). Vašemu doručovateli či přímo dodávací poště, jejichž kontakty jste obdrželi ve výzvě či avízu o doručení zásilky.

Česká pošta, s.p. jako správce zpracovává osobní údaje klientů sdělujících informaci o své karanténě v tomto rozsahu: Jméno, příjmení, adresa. Nejsou zpracovávány zvláštní kategorie osobních údajů.

Uvedené osobní údaje budou zpracovávány pro účely zajištění realizace mimořádných nouzových opatření v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky. Tedy, pro účely zajištění, aby na sdělených kontaktech ze strany klientů nedocházelo při poskytování poštovních služeb k fyzickému kontaktu s klienty.

Právním důvodem zpracování osobních údajů je dle čl. 6 odst. 1 písm. d) a e) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, Obecné Nařízení o ochraně osobních údajů, ochrana života a zdraví zaměstnanců správce, vykonávajících poštovní služby, a též plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu podle Usnesení vlády České republiky č. 215 ze dne 15. března 2020. Zpracování osobních údajů bude realizováno po dobu nezbytnou k zajištění těchto zájmů.

Informace o výkonu práv na ochranu osobních údajů a způsobu jejich uplatnění naleznete na webové adrese: www.ceskaposta.cz v záložce Ochrana osobních údajů GDPR.