Zpět

Česká pošta vyhrála evropskou cenu za společenskou odpovědnost

Cenu CSR nazvanou „Coups de Coeur“ udělila České poště společnost PostEurop na svém shromáždění 8. října 2020, a to za projekt Pomoc na druhou/Help2, tedy sbírku mobilů na poštách.  Ceny za nejlepší evropské projekty v oblasti společenské odpovědnosti se udílí ve čtyřech kategoriích, a to Zaměstnanci, Společnost, Životní prostředí a COVID-19. Celkem se posuzovalo 67 přijatých projektů od evropských poštovních operátorů.

„Hlavním přínosem projektu Pomáháme na druhou/Help2 byla pomoc přírodě. Dali jsme lidem možnost přinést staré nepoužívané mobilní telefony na naše pobočky, a tím zabránit jejich vyhazování do netříděného odpadu. Zároveň také prostřednictvím Nadace České pošty podpořit domácí péči, která je velmi potřebná a často opomíjená,“ uvedla Marta Selicharová, manažerka CSR České pošty.

Celorepubliková akce Pomoc na druhou/ Help2 probíhala v loňském roce od 3. do 14. června. V tomto období mohli lidé nosit své staré a nepotřebné mobilní telefony na přepážky České pošty po celé naší republice. Celkem jsme vybrali 4 462 ks mobilních telefonů. Odevzdané mobily byly poté předány k ekologickému nakládání a likvidaci. Za každý odevzdaný mobil věnoval náš partner – nezisková společnost Remobil 10 Kč na podporu agentur domácí péče, a to prostřednictvím Nadace České pošty. Podpořit domácí péči jsme se rozhodli proto, že je to velmi důležitá a nezastupitelná služba. U nás je bohužel nedoceněná a velmi opomíjená, a proto její podpora byla pro nás jednoznačnou volbou. Na České poště pracuje 75 procent žen a dvě třetiny z nich patří k tzv. sendvičové generaci, tedy pečují souběžně o děti a starší rodiče a ještě chodí na plný úvazek do práce. Každý den vidíme, že bez pomoci agentur domácí péče by se mnoho z nich neobešlo.

Sběrem 4 462 mobilů jsme pomohli nejen lidem, ale i přírodě. Celkem 7 076 kg ekvivalentu CO2 nebylo vpuštěno do ovzduší a díky recyklaci se nemusí těžit další nerostné suroviny, tím se uspořilo 133 413 litrů pitné vody.

 

Foto: www.posteurop.org