Zpět

Česká pošta v sobotu 2. 5. 2020 otevře 204 poboček

Česká pošta v minulém týdnu představila harmonogram postupného rozvolňování krizových opatření, přijatých v souvislosti se šířením koronaviru. Informace jsou shrnuty v tiskové zprávě pod tímto odkazem: https://www.ceskaposta.cz/-/ceska-posta-obnovuje-sobotni-provoz-na-155-postach.

Omezení hodin pro veřejnost (HPV), tedy otevření pošt do maximálně 16 hodin, prozatím zůstává beze změny u 208 pošt, které spadají do kritické infrastruktury státu. Omezení je plánováno prozatím po dobu nouzového stavu, resp. po dobu, kdy nadále budou identifikována rizika pro plnou funkčnost krizové infrastruktury. Kromě toho dochází u dvou poboček k trvalému rozšíření HPV do 18 hodin. Jedná se o pošty Praha 1 (v Jindřišské ulici) a Brno 2 (v Nádražní ulici).

Pokračuje také sobotní provoz na 204 pobočkách pošt, u kterých to dovolují personální a provozní kapacity. Jejich seznam naleznete v přiloženém souboru. Na klíčových poštách je sobotní provoz s max. hodinami pro veřejnost do 12 hod. a v Praze max. do 13 hod. S ohledem na mimořádnost současné situace, kdy se Česká pošta snaží reagovat a zajišťovat klientům poskytování služeb v maximální možné míře, jsou pro klienty směrodatné především vývěsky na jednotlivých poštách. U těchto pošt zůstanou i nadále vymezeny HPV do devíti hodin pro obsluhu seniorů. Další uvolnění HPV plánuje Česká pošta od 4. 5. 2020. 

V den státního svátku 1. 5. 2020 zůstávají všechny pobočky pošty uzavřené pro veřejnost.

Otevřené pobočky v sobotu 2. 5. 2020 ke stažení ZDE (pdf, 245kB)