Zpět

Česká pošta připravila ke Světovému dni pošty příležitostné razítko

Světový den pošty se slaví každoročně 9. října a připomíná výročí vzniku Světové poštovní unie (SPU) v roce 1874 ve švýcarském Bernu. Poprvé byl uznán v roce 1969 na kongresu SPU v Tokiu. V tento den se po celém světě konají různé akce spojené s poštou a doručováním. Je příležitostí k oslavě poštovních pracovníků a jejich nesporného přínosu společnosti. Zároveň se v tento den vydávají např. speciální jubilejní poštovní známky a je také slaven jako upomínka společenského významu poštovních služeb.

Česká pošta letos připravila ke Světovému dni pošťáků příležitostné razítko. Vzniklo na nepřímý popud Světové poštovní unie, která spolu s ostatními poštami ve světě vyzvala i Českou poštu, aby se přidala k oslavám této tradice. V letošním roce je to obzvlášť vhodné, Česká republika (jako nástupnický stát Československa) se totiž stala členem SPU 18. 5. 1920, tedy přesně před sto lety.

Příležitostné razítko autora Tomáše Říhy bude k dispozici 9. 10. 2020 na hlavní poště v Praze v Jindřišské ulici, a to nejprve od 8 do 13 hod. na přepážce prodejny Známkové tvorby (číslo 30), a poté poštou Praha 1.