Zpět

Česká pošta podá ústavní stížnost

V reakci na rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, ve kterém se soud zabýval otázkou možnosti zohlednění sociálněekonomických podmínek konkrétního regionu při určení výše mzdy zaměstnance, podá Česká pošta proti uvedenému soudnímu rozhodnutí ústavní stížnost k ochraně svých ústavně zaručených práv a svobod.

S ohledem na to, že Nejvyšší soud vydal tzv. precedentní rozhodnutí, má Česká pošta, s.p. za to, že podání ústavní stížnosti je na místě i s ohledem na celospolečenský zájem na řešení této otázky.