Zpět

Česká pošta hospodařila v roce 2019 se ztrátou 376 milionů korun; výsledek je o půl miliardy lepší než původní plán

  • Výnosy vzrostly meziročně o 663 milionů korun, a to díky zvýšení kompenzace státu za poskytování univerzální služby a růstu tržeb z balíků.
  • Náklady na zaměstnance meziročně vzrostly o 1,1 miliardy Kč, Česká pošta nárůst částečně kompenzovala úsporami v provozu.
  • Pošta významně ušetřila na spotřebě materiálu a energií (53 mil. Kč), terminálních poplatcích (59 mil. Kč) nebo externí silniční přepravě (24 mil. Kč).
  • Průměrná mzda vzrostla o 9,3 % (2 331 Kč) na 27 313 Kč.

Česká pošta hospodařila v roce 2019 výrazně lépe, než ještě začátkem roku 2019 plánovala. Zatímco předpokládaná ztráta měla dosahovat až 900 milionů korun, skutečná účetní ztráta činí nakonec 376 milionů korun. K lepšímu výsledku přispěly vyšší tržby z doručování balíků, výrazné úspory nákladů a také spravedlivější platby státu za objednané služby.

 „Hospodářský výsledek za rok 2019 ukazuje, že Česká pošta se vydala správnou cestou. Přestože jde o dosud nejvyšší ztrátu v její historii, je výrazně nižší, než byla původně plánována. Pošta v uplynulém roce začala náročný proces své transformace a letos v něm bude pokračovat. Vzhledem k tomu, že i pošta je negativně ovlivněna současnou epidemií nového typu koronaviru, budeme muset jít v plánované restrukturalizaci ještě hlouběji,“ říká Roman Schanner, finanční ředitel České pošty s tím, že ačkoli není možné v současnosti odhadovat celkové dopady epidemie na hospodaření České pošty, jedno je jisté: „Pošta i letos skončí ve ztrátě, jak jsme už na začátku transformace avizovali. Uděláme samozřejmě maximum pro to, aby byla co nejmenší. Současná epidemie je pro nás na jedné straně hrozbou, na druhé straně také příležitostí ke zjednodušení našich služeb a přizpůsobení jejich nabídky požadavkům státu a zákazníků.“

 

Spravedlivější úhrada za služby objednané státem, růst výnosu z balíků a pokles listovních zásilek

Výnosy České pošty meziročně vzrostly o 663 milionů na 19,8 miliardy korun. Důvodem je především zvýšení maximálního limitu pro úhradu čistých nákladů univerzální služby, tedy služeb, které si od České pošty objednává stát. Tento limit byl v průběhu roku 2019 zvýšen z 0,5 miliardy na 1,5 miliardy korun ročně. Pošta zároveň zvýšila výnosy z doručování balíků, konkrétně o 132 milionů korun. Naopak opět významně klesly výnosy z vnitrostátních listovních zásilek. Pokles kusů v tomto segmentu meziročně činil  8,2 %, což odpovídá  313 milionům korun.

Provozní náklady České pošty vzrostly meziročně o 818 milionů na 20,1 miliardy korun. Za růstem nákladů stojí především 10% zvýšení tarifních mezd z dubna 2019, které bylo nejvyšší za 11 let a vedlo k meziročnímu nárůstu osobních nákladů, tedy nákladů na zaměstnance, o 1,1 miliardy korun. K tomu Pošta přistoupila, aby kompenzovala dlouhodobě podhodnocené mzdy, zabránila odchodu zaměstnanců a souvisejícímu zhoršení kvality poskytovaných služeb. Dobrovolná fluktuace zaměstnanců díky tomu vloni klesla o téměř o třetinu.

„Pozitivní je, že naše provozní náklady mimo osobní se daří snižovat. V uplynulém roce jsme například výrazně ušetřili na spotřebě materiálu a energií, na externí silniční přepravě nebo údržbě softwaru,“ říká Roman Schanner, finanční ředitel České pošty.

Česká pošta měla v roce 2019 v průměru 28 927 zaměstnanců, jejichž průměrná mzda dosahovala 27 313 korun, což je o 9,3 % (2 331 Kč) více než v roce 2018. „V loňském roce jsme zvyšovali mzdy zaměstnancům s tarifními mzdami, tedy lidem v terénu. Zaměstnanců se smluvní mzdou (s výjimkou vedoucích pošt) se navyšování netýkalo. Také v letošním roce jsme pošťákům znovu zvýšili mzdy v průměru o 5 %. Listovní doručovatelé od dubna dostanou v průměru o 1 500 korun navíc,“ říká Roman Schanner.