Zpět

Aktuální informace k zásilkám z/do Itálie, Macaa a Číny

Itálie

Určený poštovní provozovatel Itálie informuje, že na základě ministerského nařízení ze dne 4. 3. 2020, byly obnoveny poštovní služby ve všech obcích a to od 5. 3. 2020. Byla však přijata následující preventivní opatření, zaměřená na minimalizaci kontaktů s lidmi:

  • Všechny poštovní zásilky (včetně doporučených, cenných psaní a balíků) budou doručeny do schránek s potvrzením poštovního doručovatele/doručovatelky a informacemi o této situaci.
  • Pokud je příjemce nepřítomen či odmítá tento způsob doručení, doručovatel/ka zanechá specifický formulář (informace o doručení) a instrukce ve schránce adresáta, s možností vyzvednutí zásilky na poště.
  • Zásilky odmítnuté adresátem budou vráceny odesílateli.

Ustanovení ministerského nařízení ze dne 8. 3. 2020 (www.governo.it/it/articolo/coronavirus-firmato-il-dpcm-8-marzo-2020/14266) neovlivňují komerční dopravu. Poštovní služby je tak možné nadále poskytovat, s výhradou mimořádných opatření, popsaných výše.

 

Macao, Čína

Určený provozovatel Macao a Čína informuje, že s cílem minimalizovat narušení kvality a v rámci jejího udržení, bylo doručování EMS zásilek na adresu příjemce obnoveno ke dni 27. února 2020. V návaznosti na vládní instrukce, byl poštovní provoz obnoven, ale kvalita služeb pro všechny poštovní produkty je nadále ovlivněna níže uvedenými skutečnostmi:

1. uzavření lodního terminálu Hong Kong Macao – od 4. února 2020

2. zpoždění a rušení příchozích/odchozích letů do/z Macao a Hong Kong

Výše uvedené okolnosti narušují přepravu mezi vyměňovacími poštami v zemi původu a v zemi určení, tudíž není možné zajistit standartní kvalitu doručování.

 

Matyáš Vitík
tiskový mluvčí
Česká pošta, s.p.

606 111 060
vitik.matyas@cpost.cz