Zpět

Změny poštovních podmínek s účinností od 20. 10. 2013 a 1. 11. 2013

S účinností od 20. října 2013 dochází ke změnám v Poštovních podmínkách služby Zásilky s obsahem hlasovacích lístků. S účinností od 1. listopadu 2013 dochází ke změnám v Poštovních podmínkách služby EMS vnitrostátní, v Poštovních podmínkách služby Obchodní balík do zahraničí, v Poštovních podmínkách služby Poštovní zásilky do zahraničí v režimu Consignment a v zahraničních poštovních podmínkách Nizozemska. 

Souhrnný přehled jednotlivých změn účinných od 20. 10. 2013 a 1. 11. 2013 naleznete v sekci Věstníky a změny poštovních podmínek.

Aktuální poštovní podmínky naleznete v sekci Dokumenty ke stažení. V tištěné podobě jsou informace o změnách k nahlédnutí na všech provozovnách České pošty.