Zpět

Výpis z Centrální evidence exekucí nově získáte také na České poště

Česká pošta nabízí od 1. července možnost získat výpis z Centrální evidence exekucí, a to díky své husté pobočkové sítí na zhruba tisícovce pošt. Dosud bylo možné využít tuto přínosnou službu, tedy zajistit si listinou formu ověřeného výpisu, pouze na dvou místech Exekutorské komory ČR a přes internet. Nově je tato služba rozšířena na pošty poskytující služby Czech POINT.

„Česká pošta poskytuje svým klientům řadu užitečných nabídek nad rámec základních poštovních služeb. Jednou z nich je výpis z Centrální evidence exekucí. Spolupráci s Exekutorskou komorou chápeme jako službu našim klientům, kteří si mohou nechat ověřit důležité informace. Např. zda na ty, s nimiž se chystají uzavřít smlouvu, není nařízena exekuce. Tato informace pomůže předejít případným problémům v budoucnosti,“ říká ředitel divize obchodu a marketingu České pošty Jan Foubík.

„Od rozšíření dostupnosti výpisů z Centrální evidence exekucí na pobočky České pošty s Czech POINTY si slibujeme, že se tato naše služba dostane více do povědomí lidí jako efektivní a preventivní nástroj v mnoha životních situacích. V životě se totiž může stát, že o svůj majetek či peníze přijde člověk nikoli vlastní vinou. Pokud vstoupí do právního vztahu s někým, na koho je uvalena exekuce a neví o tom, může to způsobit značné komplikace a ztráty. Předejít jim lze tím, když si ověří aktuální situaci v Centrální evidenci exekucí, “ uvedl Martin Tunkl, člen prezidia Exekutorské komory ČR.

V Centrální evidenci exekucí je možné zjistit, zda byla na konkrétní subjekt nařízena exekuce podle exekučního řádu, případně který soudní exekutor byl pověřen provedením exekuce. Dalšími informacemi jsou, o jakou vymáhanou povinnost se jedná, kdy byla exekuce nařízena, nebo zda byla pravomocně odložena či zastavena.

Cena za jednu stranu výpisu na přepážce České pošty je 50 Kč.

Kdy může být vhodné pořídit si výpis z CEE

  • Při koupi auta
  • Při pronájmu či koupi bytu
  • Při půjčce známému
  • Při přijímání nových zaměstnanců
  • Při sjednávání smlouvy s řemeslníkem
  • A při řadě dalších situací

 

Matyáš Vitík tiskový mluvčí Česká pošta, s.p. vitik.matyas@cpost.cz