Zpět

Výběrové řízení na nového generálního ředitele České pošty vyhrál Roman Knap

Výběrové řízení na nového generálního ředitele státního podniku Česká pošta vyhrál Roman Knap, dosavadní generální ředitel firmy SAP Česká republika a SAP Slovensko. V následujících dnech proběhne mezi vítězným kandidátem a Ministerstvem vnitra jednání o dalším postupu včetně konkrétního termínu nástupu.

Ministerstvo vnitra ukončilo 30. 4. výběrové řízení na generálního ředitele České pošty, s. p. Do výběrového řízení se přihlásilo 19 osob, 13 z nich splnilo podmínky a zúčastnilo se ústního pohovoru. Ústní pohovor úspěšně absolvovalo šest uchazečů. Největší zkušenosti, znalosti a nejlépe prezentovanou vizi dalšího rozvoje státního podniku dle výběrové komise prokázal a představil generální ředitel firmy SAP Česká republika a SAP Slovensko Roman Knap.

Výběrovou komisi tvořili zástupci Ministerstva vnitra, dozorčí rady České pošty, zástupce Úřadu vlády, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva financí, tedy odborníci vybraní po posouzení odborných kompetencí.

Složení výběrové komise

  • Nováček Jiří, předseda komise, první náměstek ministra vnitra pro řízení sekce vnitřní bezpečnosti a policejního vzdělávání
  • Dzurilla Vladimír, zmocněnec pro IT při Úřadu vlády
  • Suchoňová Kateřina, pověřená řízením kanceláře ministra vnitra
  • Landa Ondřej, náměstek ministryně financí
  • Konderla Tomáš, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR, Marika Vitnerová, pověřená řízením odboru tisku a PR