Zpět

SŽDC dokončila rekonstrukci výpravní budovy v Turnově

Obyvatelům a návštěvníkům Turnova začala sloužit rekonstruovaná výpravní budova. V prostorách důležitéhoželezničního uzlu Libereckého kraje se právě dnes také otevřela pobočka České pošty. Přesně rok trvající práce na jednopatrovém  objektu z druhé poloviny 19. století vyšly Správu železniční dopravní cesty (SŽDC) na bezmála 30  milionů korun.

Zhotovitelem stavby byla společnost Chládek a Tintěra, Pardubice.

Již před časem došlo na turnovském osobním nádraží v souvislosti s výstavbou dopravního terminálu k rekonstrukci odbavovací haly, WC pro veřejnost a osobních pokladen. „Navazující druhá etapa řešila komplexní opravu vnitřních i vnějších prostor. Ve spolupráci s novými nájemci – Českou poštou a Městskou knihovnou – byla zpracována změna projektu během stavby a prostory byly uzpůsobeny jejich požadavkům,“ říká Tomáš Drmola, náměstek generálního ředitele SŽDC pro správu majetku.

Nová pobočka se nachází v místě, kde je velká koncentrace lidí, kteří mohou využít naše služby. Kromě vlakového nádraží je poblíž i autobusový terminál,“ uvedla ředitelka pobočkové sítě České pošty pro severní Čechy Olga Syková a dodala: „Původní pobočka byla v patře a neměla přístup pro imobilní občany. Zároveň zde nebyl přístup po chodníku, ale pouze po veřejné komunikaci, kde je velký provoz. Nová pošta má 3 přepážky v současném designu, z toho je jedna určena právě pro imobilní zákazníky. Další výhodou je fakt, že původní prostory jsme mohli předat balíkovým a listovním doručovatelům, kteří tak mají více prostoru.“

Stavební práce zahrnovaly kromě úpravy vnitřních dispozic takékompletní rekonstrukci podlah, obnovu fasády a výměnu výplní vnějších otvorů. Současně došlo ke kompletní obnově krovů, bednění a krytiny peronního přístřešku, v rámci opravy ocelových sloupů se provedlo jejich otryskání a nátěr. Stavbaři dále vyměnili dřevěné sloupy a instalovali nové LED osvětlení. Opravou prošly rovněž veškeré inženýrské sítě.

Ve výpravní budově se dokončila spojovací pasáž a vybudoval nový informační systém. Objekt je po rekonstrukci bezbariérový. Úprava dispozic se týkala i nevyhovujících prostor bývalé restaurace, které dostaly moderní podobu při zachování historického zdobení a říms. Nad restaurací vznikly kancelářské prostory, kde došlo k výměně dřevěných stropních trámů. Půdní prostor byl kompletně zateplen a krovy byly ošetřeny proti dřevokazným houbám. 

Aktuálně se připravuje třetí etapa rekonstrukce, která zahrnuje křídlo budovy směrem na Liberec. Příslušná projektová dokumentace je nyní v připomínkovém řízení.

 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

T: 601 380 700

E: press@szdc.cz

www.szdc.cz

 

Česká pošta, s. p.

Matyáš Vitík, tiskový mluvčí

T: 606 111 060

E: vitik.matyas@cpost.cz

www.cpost.cz