Zpět

Služby České pošty pomáhají řešit povinná hlášení DPH

Kontrolní hlášení

Únor je prvním měsícem, kdy jsou plátci DPH povinni podat tzv. kontrolní hlášení DPH. Toto hlášení musí plátci DPH poslat elektronicky, stejně jako daňové přiznání. Česká pošta nabízí snadnou pomoc při řešení záležitostí spojených s hlášením DPH.

Doporučujeme Vám posílat kontrolní hlášení i daňová přiznání přes datovou schránku nebo je opatřit uznávaným elektronickým podpisem od důvěryhodné certifikační autority PostSignum. Budete tak mít jistotu, že Vaše podání se vždy podaří identifikovat a v případě využití datové schránky budete mít navíc za každé situace okamžitě k dispozici doklad o odeslání do datové schránky finanční správy.

Datová schránka

Logo datové schránky

 • Je nezpochybnitelný důkazní prostředek (odeslanou zprávu si můžete uložit do Datového trezoru a kdykoli prokázat, co a kdy jste úřadu poslali a že jste tak učinili včas).
 • Je ideální pro ty, kteří nechávají podání na poslední chvíli - zprávu lze odeslat i večer nebo o víkendu a je doručena prakticky okamžitě.
 • Je univerzální – kontrolní hlášení DPH můžete sestavit v libovolném programu nebo přímo na portálu finanční správy a výsledný soubor pak zaslat datovou schránkou.
 • Umožní Vám získat důležité informace z informačních systémů sociální i finanční správy.
 • Dává možnost posílat přes Poštovní datovou zprávu prokazatelně elektronicky faktury, upomínky, smlouvy, objednávky nebo jakékoli důležité dokumenty i jiným subjektům než úřadům.
 • Zřízení datové schránky je zdarma, stejně jako všechna komunikace vůči úřadům.
 • Pokud Vám do datové schránky přijde zpráva, můžete si jí přečíst hned – s využitím vhodné aplikace třeba i na svém mobilním telefonu.

Další důležité informace o datových schránkách včetně možností zřízení najdete na www.datoveschranky.info.

Uznávaný elektronický podpis

 • Kvalifikovaný certifikát PostSignum nahrazuje vlastnoruční podpis a jednoznačně identifikuje, kdo dokument podepsal, a zaručuje, že se obsah elektronického dokumentu po podepsání nezměnil.
 • Komerční certifikát PostSignum nabízí řešení pro bezpečné přihlašování nebo posílání zašifrovaných e-mailů.
 • Lze jej plnohodnotné využívat v mobilních zařízeních s operačními systémy Android nebo iOS.
 • Evidence a správa Vašich certifikátů je snadno zajištěna prostřednictvím Zákaznického portálu.

Vše potřebné o certifikovaných podpisech a dalších možnostech autorizované certifikace najdete na www.postsignum.cz.

Matyáš Vitík
tiskový mluvčí
Česká pošta, s.p.
vitik.matyas@cpost.cz