Zpět

Poštovní aršík připomíná 75. výročí operace Anthropoid

Anthropoid

Česká pošta představila ve středu 17. května 2017 veřejnosti nový poštovní aršík, který připomíná 75. výročí operace Anthropoid. Slavnostní představení proběhlo ve dvoraně hlavní pošty v Jindřišské ulici v Praze za účasti Martina Elkána, generálního ředitele České pošty, Aleše Knížka, ředitele Vojenského historického ústavu Praha a spisovatele Jiřího Padevěta, autora knih o protektorátní a poválečné historii. Autorem známky v aršíku a kreseb obálky dne vydání (FDC) je výtvarník a medailér Karel Zeman, rytinu aršíku  a FDC provedl Jaroslav Tvrdoň.

Aršík, který je vytištěn v počtu 45 tisíc kusů, obsahuje symbolické odkazy na historickou událost. Ve vrchním a pravém rohu aršíku vidíme dva parašutisty, kteří vyskakují během nočního letu bombardéru Handley Page Halifax. Na známce je rozbitý Mercedes, zaseklý automat Stengun a granát s plastickou trhavinou. Vlevo na okraji jsou rozstřílená okna kostela sv. Cyrila a Metoděje a v dolních kuponech je symbolika rozstříleného průduchu krypty kostela, z níž se výsadkáři bránili přesile. Celou spodní částí kuponů prorůstají trny růže coby symbol následných Lidic.

Dnes vycházející známka navazuje např. na známku z roku 1992, na níž byly zobrazeny osobnosti známé z operace Anthropoid, parašutisté Gabčík a Kubiš. V roce 2012 pak vyšla dopisnice České pošty s vozem Mercedes po výbuchu, kresby hlavních aktérů byly v obrazu natištěné známky.

Známku do Emisního plánu navrhl předseda dozorčí rady České pošty Jan Mareš. Známka byla připravována ve spolupráci několika odborníků, mezi něž patří ředitel Vojenského historického ústavu Praha Aleš Knížek, ředitel Nakladatelství Academia Jiří Padevět, poslanec Karel Černý, ředitel kanceláře 1. náměstka ministra vnitra Pavel Vařeka či kurátor Poštovního muzea Jan Kramář.

Známka byla vytvořena kombinovanou technikou jednobarevného ocelotisku z plochých desek a čtyřbarevného ofsetu. Její hodnota činí 46 Kč a je tedy je určena pro doporučené tuzemské zásilky v rozmezí 50 až 100 g. 

Anthropoid