Zpět

Pošťáci budou mít dalších 544 nových aut

Česká pošta podpisem smlouvy s dodavateli ukončila veřejnou zakázku na dodávku lehkých užitkových vozidel. Pošťáci tak dostanou 544 nových aut a jezdit s nimi začnou od května letošního roku. Celková hodnota veřejné zakázky činila 174 176 068 Kč.

V současné chvíli je vypsáno dalších pět veřejných zakázek na nákup různých typů aut v hodnotě více než 420 milionů korun.

Do poštovního vozového parku přibude:

  • 121 vozidel VW Caddy (4x4),
  • 391 vozidel Fiat Doblo,
  • 32velkých dodávek do 3,5 tuny Fiat Ducato.

Dodavateli jsou ALD Automotive s.r.o. a ČSOB Leasing, a.s.

Pošta má v současné chvíli 5 500 vozidel, její vozový park přitom prochází od roku 2011 zásadní obměnou. Velké změny se týkají nejen typologického složení poštovní flotily, ale i formy pořizování aut a orientace na ekologičtější a úspornější paliva.

Malá osobní auta se stanou minulostí

V souladu s přijatou strategií obnovy se Česká pošta zaměřila především na nákup dodávek, které jí umožní flexibilnější využití vozového parku. Počet listovních zásilek vytrvale klesá, auta tohoto typu tak lze využít jak pro doručování zásilek listovních, tak zásilek balíkových. Vzhledem k tomu, že Pošta zároveň restrukturalizuje svoji logistickou síť, bude možné část vozidel využít také k rozvozu jiného zboží, především tzv. bílé techniky.Tuto službu Česká pošta nabídne zákazníkům pravděpodobně již v druhé polovině tohoto roku.

Ve znamení ekologie

Loňské testovaní vozidel na CNG a také zapůjčeného elektromobilu dopadlo jednoznačně ve prospěch vozidel na CNG. V současné době proto Česká pošta využívá s tímto pohonem 412 dodávek, 10 nákladních vozidel a 60 vozidel osobních. Jen na pohonných hmotách tak podnik ve srovnání s vozy na klasická paliva ušetří více než 40 % nákladů.
Limitem pro pořizování dalších vozů s tímto pohonem je však nedostatečná síť plnicích stanic. To je také důvodem, proč pro nutnou obnovu Pošta současné dodávky pořídila na benzinový a naftový pohon. S rozvojem sítě plnících stanic, však podnik bude dále pokračovat v nákupu vozidel na CNG. V cílovém stavu by tak měla mít poštovní flotila 2 900 vozidel na CNG.

Do vlastnictví nebo na leasing?

Strategie pořizování vozidel zahrnuje i změnu formy nákupu automobilů. Zejména lehká užitková vozidla jsou nově pořizována formou operativního leasingu na dobu pěti let. Uzavírané leasingové smlouvy zahrnují asistenční služby, což umožní utlumit interní servisní údržbu, která se naopak zkvalitní u velkých nákladních vozidel. Ta nadále nakupuje Pošta do osobního vlastnictví, s předpokládanou obměnou v horizontu sedmi let.

AKTUÁLNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

  • Nákup vozidel ČP - kategorie N3, O4 (datum zveřejnění na isvzus.cz - 11. 3. 2013)

Veřejná zakázka je rozdělena na tři samostatné části:
Část č. 1 - předmětem veřejné zakázky je pořízení vozidla typu a) tahače návěsů.
Část č. 2 - předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na 12 kusů přípojných vozidel kategorie, tj. vozidel typu b) (dva kusy vozidel typu b) budou zadavatelem objednány ihned po uzavření rámcové smlouvy, zbylé kusy budou objednány v závislosti na aktuální potřebě zadavatele)
Část 3 - předmětem veřejné zakázky je pořízení 2 kusů vozidel typu c) kategorie N3, celk. hm. 16 tun a 10 kusů vozidel typu d) kategorie N3, celková hmotnost 14 tun.

Odhadovaná hodnota je 28 970 000 Kč bez DPH.

  • Nákup vozidel ČP - kategorie N2 (datum zveřejnění na isvzus.cz - 14. 2. 2013)

Předmětem veřejné zakázky je pořízení tří druhů vozidel (37 kusů):
Typ a) vozidlo celková hmotnost max. 7,5 tuny, počet vozidel: 19 ks, pohon: Nafta.
Typ b) vozidlo celková hmotnost max. 7,5 tuny (limitované rozměry), počet vozidel: 8 ks, pohon: Nafta.
Typ c) vozidlo celková hmotnost max. 7 tun, počet vozidel:10 ks, pohon: CNG.

Odhadovaná hodnota 37 593 500 Kč bez DPH.

  • Velká lehká užitková vozidla ČP - operativní leasing (datum zveřejnění na isvzus.cz - 15. 2. 2013)

Předmětem veřejné zakázky je pořízení tří druhů (400 kusů) nových motorových vozidel s pohonem na naftu/ CNG. Veřejná zakázka je rozdělena do dvou samostatných částí:
Typ automobilu a) N1 min. 10 m3 – třímístná verze VAN, počet vozidel: 150 ks; pohon: CNG;
Typ automobilu b) N1 min. 10 m3 – třímístná verze VAN, počet vozidel: 240 ks; pohon: nafta;
Typ automobilu c) – šestimístná verze Kombi VAN, počet vozidel: 10 ks; pohon: nafta;

Odhadovaná hodnota 200 000 000 Kč bez DPH.

  • Malá lehká užitková vozidla ČP - operativní leasing (datum zveřejnění na isvzus.cz - 7. 2. 2013)

Předmětem veřejné zakázky je pořízení tří druhů (200 kusů) nových motorových vozidel s pohonem na naftu/benzin/CNG:
Typ automobilu a) N1 3 – 4,5 m3 – dvoumístná verze. Počet vozidel: 120 ks; Pohon: nafta/benzin;
Typ automobilu b) N1 3- 4,5 m3 – dvoumístná verze CNG.Počet vozidel: 50 ks;Pohon: stlačený zemní plyn (CNG);
Typ automobilu c) N1 min. 0,5/2,5** m3– pětimístná verze. Počet vozidel: 30 ks; Pohon: nafta/benzin;

Odhadovaná hodnota 80 000 000 Kč bez DPH

  • Manažerská a referentská vozidla ČP - operativní leasing (datum zveřejnění na isvzus.cz - 7. 2. 2013)

Předmětem veřejné zakázky je pronájem dvou typů nových osobních motorových automobilů,
Typ automobilu a) malé kombi referentské; Počet vozidel: 290 ks;
Typ automobilu b) nižší střední třída manažerská vozidla; Počet vozidel: 10 ks;

Odhadovaná hodnota 75 000 000 Kč bez DPH

Mgr. Marta Selicharová
tisková mluvčí 
Česká pošta, s.p.