Zpět

Novinky v datových schránkách

Úprava seznamu uživatelů

S cílem zlepšit uživatelský komfort došlo k úpravě seznamu uživatelů v datové schránce. Konkrétně byly rozšířeny informace o způsobu přihlášení uživatelů schránky tak, aby bylo možné kontrolovat dodržení bezpečnostní politiky firmy. Citlivé informace se vždy zobrazují pouze uživateli typu Oprávněná osoba nebo Administrátor.

Seznam datových schránek

Uživatelům je nově k dispozici seznam datových schránek. Seznam umožňuje zjistit nejen identifikátor datové schránky orgánů veřejné moci, ale nyní i datové schránky fyzických osob, podnikajících fyzických osob (podnikatel, OSVČ) a právnických osob. Seznam naleznete na adrese www.seznamovm.cz. Fyzická osoba, která má zájem o likvidaci o ní zveřejněných údajů v Seznamu datových schránek, může tento úkon učinit prostřednictvím webového portálu datových schránek v části „nastavení". Likvidace údajů je provedena nejpozději do 24 hodin.

Podpora IPv6

K Informačnímu systému datových schránek mohou uživatelé nově přistupovat i prostřednictvím síťového protokolu IPv6.

Stránka nastavení

Dřívější stránka Nastavení datové schránky začala být díky neustálému přidávání nových funkcionalit příliš dlouhá a nepřehledná. Z tohoto důvodu došlo k rozdělení stránky do více tematických částí, což usnadní orientaci uživatelů.

Více informací k Datovým schránkám na www.datoveschranky.info