Zpět

Nová služba České pošty - Úřední psaní se zeleným pruhem (aktualizováno 26. 6. 2009)

Dne 1. července 2009 vstoupí v účinnost zákon č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony*. Jelikož uvedený zákon mj. nově definuje způsob doručování úředních (zejména soudních) zásilek, Česká pošta upravila poštovní podmínky a vytvořila u služby Doporučená zásilka nový podtyp tzv. "Úřední psaní".

*více informací o souhrnné novele občanského soudního řádu naleznete na www.reformajustice.cz

Jak budou dle nového systému zásilky doručovány?

  • Zásilky v listinné podobě (Úřední psaní) budou zasílány v obálkách se zeleným pruhem a doručovány na adresu, která bude uvedena na zásilce.
  • Zásilky v datové podobě budou doručovány do Datových schránek.

Základní popis služby Úřední psaní

Nový podtyp Doporučené zásilky - Úřední psaní - lze jednoduše popsat jako „Doporučenou zásilku s Dodejkou", která má určité odchylky a je primárně určena pro zasílání úředních zásilek. Způsob doručování závisí na dispozicích zvolených odesílatelem. Jedná se zejména o zkrácení úložní doby na 10 dní a případné vložení do domovní nebo jiné schránky (dodávací schrány, P. O. BOXu, atd.) užívané adresátem.

Úřední psaní Parametry - popis
Zařazení Základní poštovní služba, která vychází ze stávající služby Doporučená zásilka (článek 13 Poštovních podmínek České pošty, s.p. – Základní služby)
Název služby Úřední psaní – standard
Úřední psaní
Stvrzení podání ANO
Dodání ANO
 - Potvrzení převzetí adresátem (Dodejku potvrdí adresát)
 - Vložení do domovní schránky adresáta (Dodejku potvrdí doručovatel)
Odpovědnost Za ztrátu pošta hradí 500 Kč, za poškození nebo úbytek obsahu pošta uhradí škodu, a to až do výše 500 Kč.
Minimální hmotnost 2,5 g
Maximální hmotnost 
- Úřední psaní – standard
- Úřední psaní 

50 g
2 kg
Minimální rozměry 14 x 9 cm
Maximální rozměry
- Úřední psaní – standard
- Úřední psaní
 
23,1 x 16,4 x 0,5 cm (musí mít pravoúhlý tvar)
Délka jedné strany max. 60 cm a součet všech tří stran max. 90 cm.
Úložní doba 10 dní (úložní dobu nelze prodloužit ani zkrátit)
Dodávací místa Byt, sídlo, provozovna
Domovní schránky
P. O. Boxy
Poste restante
Dodávací schrány