Zpět

Libuška je nejkrásnější

Do Ankety o nejkrásnější známku roku 2023 bylo zařazeno 52 známek a stejně jako vloni mohli účastníci své hlasy posílat prostřednictvím hlasovacích lístků z časopisu Filatelie nebo hlasovat přímo na webu znamkaroku.cz. O oblibě a pořadí loni emitovaných poštovních cenin rozhodlo celkem 4 404 hlasů.

Prvenství v Anketě o nejkrásnější známku roku 2023 získala známka, která byla během několika dní po uvedení do prodeje vyprodána a její vítězství se tedy dalo více než očekávat. Své sympatie příležitostné poštovní známce z emise Herečky a herci: Libuše Šafránková s nominální hodnotou 34 korun, jejímž autorem je Jan Maget, hlasující vyjádřili 772 hlasy.

Na druhém místě se s 292 hlasy umístila známka s nominální hodnotou 34 korun vinice Šobes, která je součástí příležitostného poštovního aršíku z emise Ochrana přírody: Národní park Podyjí. Výtvarnou podobu emise připravili Jaromír a Libuše Knotkovi a rytinou ji doplnil zkušený rytec Martin Srb.

Že se manželům Knotkovým a Martinu Srbovi aršík z emise Ochrana přírody: Národní park Podyjí opravdu povedl dokládá skutečnost, že známka Čáp černý v hodnotě 38 korun získala 269 hlasů a doplnila trojici na stupních vítězů.

Děkujeme všem účastníkům ankety za čas, který věnovali hlasování. Všichni, kteří splnili podmínky pro účast v anketě a naplňují podle pravidel i podmínky pro zaslání filatelistického suvenýru, se na něj mohou těšit v průběhu 3. čtvrtletí tohoto roku.   

 

Další pořadí známek roku 2023:

4. Shakespearovské hry – královna; 5. František Běhounek; 6. Maková panenka a motýl Emanuel; 7. Hrad Český Šternberk; 8. Ochrana přírody: Národní park Podyjí – sysel obecný; 9. Umělecká díla na známkách: František Drtikol; 10. Společné vydání ČR a SR: 30. výročí vzniku České pošty a Slovenské pošty – holub; 11. Dendrologická zahrada v Průhonicích – pěnišník; 12. Ochrana přírody: Národní park Podyjí – jasoň dymnivkový a divizna brunátná; 13. Františkovy Lázně; 14. Krásy naší země: Zámek Kozel; 15. Cyklistika; 16. Perleťovec; 17. Shakespearovské hry – postava s loutnou; 18. Umělecká díla na známkách: Toyen; 19. Prezident republiky – cibuláková; 20. Jan Blažej Santini a jeho stavby – Žďár nad Sázavou; 21. Umělecká díla na známkách: Ladislav Sutnar; 22. Univerzita Palackého v Olomouci; 23. Český design: Jaroslav Ježek; 24. Velikonoce; 25. EUROPA: Mír – nejvyšší lidská hodnota; 26. České a moravské barokní nástěnné malby – malba ze zámku v Kroměříži; 27. Dendrologická zahrada v Průhonicích – hadí smrk; 28. Herečky a herci: Josef Abrhám; 29. Jan Blažej Santini a jeho stavby – Rychnov nad Kněžnou; 30. Jan Blažej Santini a jeho stavby – Panenské Břežany; 31. Shakespearovské hry – šašek; 32. Prezident republiky – květolipová; 33. Osobnosti: Mikuláš Koperník; 34. Tradice české známkové tvorby: Vladimír Suchánek; 35. Sport: Jan Veselý; 36. Shakespearovské hry – elf; 37. 100 let od zahájení rozhlasového vysílání; 38. Osobnosti: Jan Janský; 39. Diskobolos; 40. Prezident republiky – českomotorková; 41. Zdeněk Podskalský; 42. Prezident republiky – poskalinová; 43. České a moravské barokní nástěnné malby – zámek v Troji; 44. Dendrologická zahrada v Průhonicích – jedle korejská; 45. Prezident republiky – spodně kvašená; 46. Prezident republiky – letněbouřková rozmarná; 47. Prezident republiky – vontská špendlíková; 48. Prezident republiky – babičkově malinovková; 49. Osobnosti: Josef Jungmann; 50. Prezident republiky – šumněborová; 51. Prezident republiky – hřibově pravá; 52. Osobnosti: Blaise Pascal.