Zpět

Česká pošta spustila kampaň na prodej nemovitostí

Jedním z pilířů probíhající transformace České pošty je stabilizace jejího hospodaření. Česká pošta proto postupně prodává své vybrané nemovitosti. Na podporu jejich prodeje proto v úterý 10. října zahájila marketingovou kampaň, která poběží až do konce listopadu v celostátních denících. Je nastavena tak, aby oslovila co možná největší okruh populace, neboť nabízené nemovitosti se svým charakterem a využitím hodí nejen pro právnické osoby, ale část z nich může oslovit i fyzické osoby, které si mohou koupit zajímavý objekt například k rekreačnímu využití.

„Veřejnost seznamujeme s nabídkou nemovitostí určených k prodeji pravidelně, a to prostřednictvím webových stránek České pošty či realitních webových portálů. K nabídce nemovitostí i v celostátních denících jsme přistoupili proto, abychom na ní upozornili širokou veřejnost a celý prodej urychlili,“ uvedl Jiří Valečko, manažer útvaru správy majetku České pošty.

Česká pošta nabízí k odkupu nemovitosti, pro které už v rámci svého nynějšího provozu nemá využití. Jedná se o nemovitý majetek ve vlastnictví státu s právem hospodaření ČP, prodej se řídí především zákonem o státním podniku. Prodej vybraných nemovitostí bude pokračovat i v příštím roce. Nejhodnotnější nabízenou nemovitostí bude centrála České pošty na Praze 1.

„Pokud Česká pošta vyhodnotí, že je konkrétní nemovitost pro její další provoz již nepotřebná, dojde nejprve ke zpracování znaleckého posudku akreditovaným znalcem. Tento posudek určí i nejnižší nabídkovou cenu, za kterou bude objekt nabízen k prodeji, a to formou výběrového řízení. Následně vedení České pošty, případně její dozorčí rada schválí záměr prodeje. U určeného majetku je pak nutné předem schválit jeho vyjmutí z majetku státu Ministerstvem vnitra,“ vysvětluje Jiří Valečko.

Záměr prodeje je poté zveřejněn na portálu veřejné správy po dobu 30 dnů. V rámci této lhůty se mohou přihlásit oprávněné subjekty s žádostí o převod tohoto majetku. Česká pošta v tomto případě převede majetek za cenu obvyklou dle znaleckého posudku. Mezi okruh oprávněných subjektů však nepatří obce; patří sem státní složky, organizace a ostatní státní podniky.

Pokud o majetek během jeho zveřejnění na portále veřejné správy neprojeví nikdo zájem, je možno jej pak prodat formou výběrového řízení, kdy objekt získá zájemce s nejvyšší nabídkou. Česká pošta musí při každém prodeji majetku postupovat s péčí řádného hospodáře a majetek prodávat za maximální možnou cenu.

 

PODCAST:

11. 10. 2023 - Ivo Vysoudil, tiskový mluvčí České pošty (m4a, 442kB)