Zpět

Česká pošta podpořila žádost o přezkoumání tzv. nařízení ePrivacy

Česká pošta se připojila v rámci organizace PostEurop k dalším 66 evropským sdružením ve společném dopise adresovaném členským státům EU v souvislosti s návrhem tzv. nařízení ePrivacy, o ochraně soukromí v elektronických komunikacích. Organizace z různých průmyslových odvětví napříč Evropou tak vyjadřují své obavy ohledně znění textu návrhu uvedeného nařízení, které by mohlo mít výrazný dopad na evropské hospodářství, a proto žádají zástupce členských států, aby si dali práci uvedený návrh přezkoumat a přehodnotit při projednávání v rámci Evropského parlamentu. Upozorňují také na překryvy v oblasti úpravy zpracování osobních údajů návrhu tohoto nařízení s již účinným nařízením GDPR.