Zpět

Česká pošta hostí mezinárodní poštovní operátory

Ve dnech 15.-16. 5. 2018 hostí Česká pošta mezinárodní akci „Retail Network Forum“, které pořádá sdružení PostEurop. Tématem je především transformace vlastních poboček na partnerské pošty. Akce se účastní zástupci evropských operátorů, kteří si vymění zkušenosti týkající se základních principů přechodu na partnerské pošty a provozních zkušeností. Fórum je jednou ze sedmi pracovních skupin fungujících v rámci tzv. Operational Activities Circle – pracovního orgánu PostEuropu, který se zabývá otázkami provozu.

Každoroční zasedání Fóra hostí jeden z členských operátorů, dosavadní proběhla v arménském Jerevanu (2017), islandském Reykjavíku (2016), Lucemburku (2015), estonském Tallinnu (2014), finských Helsinkách (2013), rakouské Vídni (2012) a německém Bonnu (2011). Zástupci České pošty se zasedání zatím neúčastnili. Cílem fóra je usnadnit výměnu informací mezi poštovními operátory v otázkách poštovní pobočkové sítě, zejména transformace vlastních na partnersky provozované pobočky, nabídky inovativních služeb apod. Kromě prezentací vybraných členských operátorů a diskuse nad jednotlivými aspekty provozu jsou zasedání příležitostí k exkurzím do provozu.

Pošta Partner je plnohodnotnou alternativou pošty. Rozdíl spočívá v tom, že je provozována třetí osobou, nikoli Českou poštou. Z hlediska poskytovaných základních poštovních služeb není mezi pobočkou a poštou Partner žádný rozdíl. V České republice i řadě dalších zemí je převod poboček pošty na třetí strany dlouhodobě aktuální téma. V České republice se projekt nazývá Pošta Partner a k 1. květnu 2018 fungovalo již 512 pošt Partner.

Příklady transformace

Deutsche Post: Německá pošta v roce 1990 provozovala cca 29 000 vlastních poboček, během 3fázové transformace v letech 1990 až 2011 své pobočky prodala Poštovní bance, nebo převedla na partnerské, ponechala si pouze 2 vlastní pobočky a podařilo se jí dosáhnout cílů vytyčených pro transformaci – snížit fixní náklady, zvýšit kvalitu služeb a spokojenost zákazníků. V současnosti disponuje více než 27 000 partnerskými pobočkami (provozovanými Poštovní bankou, DHL, nebo obchodníky) s různým rozsahem nabízených služeb. Počet partnerských poboček dále rozšiřuje (zejména tzv. DHL balíkovny zaměřené na zásilky e-commerce). Síť přístupových bodů rovněž zahrnuje stále rostoucí počet samoobslužných výdejních a/nebo sběrných míst.

Österreichische Post: Rakouská pošta v rámci transformace započaté v r. 2009 postupně snižuje počet vlastních ve prospěch partnerských poboček – zatímco v r. 2009 disponovala cca 1000 vlastními a 370 partnerskými pobočkami, v r. 2017 to bylo cca 440 vlastních a 1360 partnerských poboček. V současnosti tak provozuje necelých 1800 poboček a jde tak nad rámec zákona, který jí ukládá povinnost zajistit 1650 poboček. Pobočky nabízejí 3 produktové řady (poštovní služby, bankovní služby a maloobchodní prodej vybraných produktů, např. telefonních karet, známek atd.). Síť přístupových bodů rovněž zahrnuje stále rostoucí počet samoobslužných výdejních a/nebo sběrných míst.

Swiss Post: Švýcarská pošta chce v rámci transformace, kterou představila v říjnu 2016, do r. 2020 zvýšit počet přístupových míst z 3800 na 4200, počet vlastních poboček chce přitom snížit ve prospěch partnery provozovaných poboček a samoobslužných terminálů - počet vlastních poboček chce snížit z 1400 na 800-900, naproti tomu počet partnerských poboček chce zvýšit z 1100 na 1700-2000; ve 1300 případech bude poštovní služby nadále poskytovat v bydlišti zákazníka. Transformaci pobočkové sítě je Švýcarská pošta ze zákona povinna konzultovat s obcemi, nicméně dialog vede i s různými organizacemi (občanskými, obchodními) a širokou veřejností.

PostNord Group: PostNord Group byla založena v roce 2010 Švédskem a Dánskem. Společnost vlastnila maloobchodní síť poštovních poboček ve Švédsku do roku 2013, v Dánsku pak částečně do roku 2018. Současný koncept společnosti PostNord se ubírá směrem zvyšování počtu poštovních partnerů a výdejních míst. V Dánsku se společnost zaměřuje především na balíkomaty.