Zpět

Česká pošta hospodařila v roce 2017 s konsolidovaným ziskem 110 mil. Kč

Podle auditovaných výsledků vytvořila Česká pošta v loňském roce konsolidovaný zisk před zdaněním ve výši 110 mil. Kč. Pozitivně jej ovlivnily zejména vyšší výnosy z balíkových a mezinárodních zásilek, výnosy v oblasti svozu a zpracování hotovosti, výnosy z obstaravatelské činnosti a také úsporná opatření v provozních nákladech jako např. přechod na IP telefonii.

Meziroční konsolidovaný zisk před zdaněním klesl o necelých 100 mil. Kč. Hlavními faktory byly pokles kompenzace univerzální služby z 600 mil. Kč na 500 mil. Kč, dále pak pokračující pokles poptávky po tradičních poštovních službách, jako jsou listovní zásilky nebo poukázky. V neposlední řadě výsledek ovlivnil také nárůst osobních nákladů o více než 400 mil. Kč v souvislosti s navýšením mezd a výplatou mimořádné odměny tarifním zaměstnancům v návaznosti na nařízení vlády k úhradě nákladů univerzální služby za roky 2013 a 2014 v celkovém objemu 200 mil. Kč.

Matyáš Vitík
tiskový mluvčí
Česká pošta, s.p.
vitik.matyas@cpost.cz