Zpět

Česká pošta dostala zelenou pro investice v příštích letech

V roce 2011 počítá Česká pošta s investicemi ve výši 2,275 miliard korun. Plánovaná suma za poslední roky je limitována ekonomickými možnostmi podniku, letošní hospodářský výsledek však ukazuje, že je to naprosto reálný odhad " komentuje investiční plán pro příští rok generální ředitelka České pošty, Marcela Hrdá s tím, že dozorčí rada projednala i finanční plán na příští rok, který opět předpokládá kladný hospodářský výsledek.

Už v tuto chvíli je totiž zřejmé, že Pošta si letos oproti plánovaným 50 miliónům vylepší hospodaření o více než dvojnásobek a překročí tak dokonce očištěný výsledek roku 2009, který činil 126 milionů Kč.

V léta podinvestovaném podniku budou investice příštího roku směrovat především do dokončení přestavby logistické sítě, modernizace technologií s významnými dopady do zákaznického servisu, další klíčovou investiční oblastí bude rozvoj ICT.

 

Mgr. Marta Selicharová
tisková mluvčí ČP, s.p.
selicharova.marta@cpost.cz