eGovernment

Datová schránka

Datové schránky jsou informačním systémem veřejné správy. Pomocí datových schránek můžete bezplatně zasílat dokumenty v elektronické podobě orgánům veřejné moci, např. soudům, policii nebo správním orgánům, a také je od nich přijímat.

Komunikace prostřednictvím datových schránek nahrazuje klasický způsob doručování v listinné podobě, protože zákon o datových schránkách zrovnoprávňuje papírovou a elektronickou verzi zasílaného dokumentu. Orgánům veřejné moci a právnickým osobám zapsaným v obchodním rejstříku jsou datové schránky zřízeny automaticky, všem ostatním na základě jejich žádosti.

Zřídit datovou schránku

Více informací o datových schránkách

nahoru

Poštovní datová zpráva

Prostřednictvím datové schránky můžete přijímat i odesílat datové zprávy orgánům veřejné moci, tedy jednoduše řečeno, všem úřadům. Vaši datovou schránku však můžete využít také pro zasílání datových zpráv všem právnickým osobám a ostatním, soukromým, uživatelům datových schránek.

Budete posílat Poštovní datové zprávy často a pravidelně? Uzavřete elektronicky smlouvu na zasílání Poštovních datových zpráv a získejte nižší jednotkovou cenu.

Budete posílat Poštovní datové zprávy nepravidelně a v malém počtu? Dobijte si kredit a odesílejte Poštovní datové zprávy bez závazků a měsíčních paušálů.

Vstoupit do aplikace.

nahoru

Datový trezor

Datová schránka má na rozdíl od mnoha e-mailových účtů neomezenou kapacitu. Nikdy se vám proto nemůže stát, že by vám zpráva nedošla jen proto, že už nemáte místo. Na druhou stranu se datové zprávy ve Vaší schránce ukládají pouze po dobu 90 dnů. Během té doby máte čas si je přečíst a uložit.

Nechcete se o ukládání a archivaci zpráv vůbec starat? Vyzkoušejte službu Datový trezor. Ta automaticky archivuje datové zprávy, takže již nepřijdete o žádnou důležitou zprávu.

Objednat službu Datový trezor

Více informací o službě Datový trezor

nahoru

Výpis z rejstříku veřejné správy

Účastníte se veřejných zakázek? Potřebujete mít stále k dispozici aktuální výpis z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku nebo seznamu kvalifikovaných dodavatelů? Nechcete chodit pro výpisy osobně na kontaktní místo Czech POINT? Uzavřete smlouvu na automatické zasílání ověřených výstupů (výpisů) z Informačních systémů veřejné správy (ISVS) a mějte vždy k dispozici aktuální výpis.

Po uzavření smlouvy a vyplnění objednávek obdržíte pravidelně každé 3 měsíce (případně v jiném intervalu dle požadavku) automaticky požadovaný počet ověřených výstupů. Platba proběhne na základě faktury doručené společně s objednanými výpisy.

Více informací o automatickém zasílání výpisů

nahoru

Autorizovaná konverze dokumentů

Potřebujete pravidelně a ve větším objemu převádět dokumenty z elektronické podoby do listinné nebo naopak? Nechcete čekat na provedení konverze na poště? Uzavřete rámcovou smlouvu na poskytování služby Autorizovaná konverze dokumentů a posílejte své dokumenty na specializované pracoviště České pošty. Zkonvertované dokumenty obdržíte poštovní zásilkou.

Více informací o službě Autorizovaná konverze dokumentů

nahoru

PostSignum (bezpečnostní certifikáty)

Jsme akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb na základě akreditace udělené Ministerstvem informatiky ČR. Prostřednictvím produktů certifikační autority PostSignum poskytujeme služby vydávání kvalifikovaných certifikátů, komerčních certifikátů a kvalifikovaných časových razítek.

Objednat produkty certifikační autority PostSignum

Více informací o produktech certifikační autority PostSignum