Basic information

Company name: Česká pošta, s. p.
Legal status: state-owned enterprise
Registered office: Praha 1, Politických vězňů 909/4, 225 99
Identification number: 47114983
Number of Data Boxes: kr7cdry
Statutory body: Ing. Miroslav Štěpán
Founder: Ministry of the Interior of the Czech Republic
Address:
Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 - Letná