Tisková zásilka

Ekonomicky výhodný způsob zasílání periodického tisku.

nahoru

Popis služby

Služba je určena výhradně pro vydavatele tisku. Česká pošta nabízí vydavatelům spolehlivé a rychlé doručení jejich tiskovin na adresy předplatitelů v rámci celé České republiky.

Další služby, které Česká pošta nabízí vydavatelům

 • Zpracování kmene předplatitelů.
 • Výběr předplatného – inkasní služby.
 • Kompletace zásilek s přílohami.
 • Balení, fóliování časopisů, tisk adres, třídění a svazkování.
 • Adresné doručování. 

nahoru

Benefity služby

 • Kvalitní, rychlá, výhodná a spolehlivá služba v oblasti adresného dodání periodického tisku.
 • Komplexní servis, který zahrnuje zpracování kmene předplatitelů, balení časopisů, kompletace zásilek s přílohami a jejich adresné dodání. 

nahoru

Parametry služby

Parametr Popis
Stvrzení podání Ne
Dodání proti potvrzení převzetí Ne
Odpovědnost Za ztrátu, poškození nebo úbytek obsahu pošta neodpovídá.
Maximální hmotnost 700 g
Minimální rozměry 14 × 9 cm
Maximální rozměry 35,3 × 25 × 2 cm (včetně vložených příloh, dárkových a propagačních předmětů) Zásilka musí být upravena tak, aby ji bylo možné dodat do běžné domovní schránky.

nahoru

Ceník 

Hmotnost Cena v Kč (bez DPH) Cena v Kč (s DPH)
do 200 g 4,10 Kč/1 výtisk 4,96 Kč/1 výtisk
201–300 g 4,40 Kč/1 výtisk 5,32 Kč/1 výtisk
301–400 g 4,90 Kč/1 výtisk 5,93 Kč/1 výtisk
401–500 g 5,70 Kč/1 výtisk 6,90 Kč/1 výtisk
501–600 g 8,50 Kč/1 výtisk 10,29 Kč/1 výtisk
601–700 g 9,00 Kč/1 výtisk 10,89 Kč/1 výtisk
701–1 000* g 14,00 Kč/1 výtisk 16,94 Kč/1 výtisk

* (jen na základě jednorázového mimořádného povolení)

Způsob úhrady

Na základě faktury (převodem z účtu).

Podání

 • Podání je možné jen na základě předem uzavřené písemné smlouvy.
 • Obsahem zásilky mohou být jen výtisky novin a časopisů včetně jejich obvyklých příloh, které jsou jejich nedílnou součástí, a drobné předměty nepatrné ceny.
 • Obsah reklamy – tj. nabídka služeb, zboží, případně výčet jiných informací stejného nebo podobného charakteru včetně vkládaných nebo všívaných suplementů nesmí překročit 50 % z celkového obsahu podávaného periodika.
 • Do zásilky mohou být vloženy informace sloužící k úhradě předplatného předmětného titulu.
 • Obsahem zásilky nemohou být sdělení určená konkrétním osobám.
 • K Tiskové zásilce nelze zvolit doplňkové služby.
 • Zásilky musí být určeny stálému okruhu předplatitelů.
 • Minimální roční objem podání je 30 000 ks zásilek.
 • Zásilky musí být seřazeny podle PSČ, vysvazkovány (Pravidla pro svazkování zásilek (pdf, 240kB) ) a označeny podle dispozic České pošty.

nahoru

Dodání

Převzetím zásilek vzniká podniku závazek vyvinout přiměřené úsilí tak, aby výtisky byly distribuovány takto:

 1. Týdeníky, čtrnáctideníky a měsíčníky – následující pracovní den po dni podání. Tyto zásilky je nutné označit TZ D+1.
 2. Ostatní zásilky – bezodkladně podle provozních možností, nejpozději však do tří pracovních dnů po ukončení podání. Tyto zásilky je nutné označit TZ D+3.

nahoru

Alternativní služby

Zásilky, které nesplňují podmínky pro podání Tiskové zásilky, můžete podat jako Obchodní psaní.  

nahoru

Pro smluvní zákazníky

V případě potřeby bližších informací kontaktujte svého obchodního zástupce nebo volejte na obchodní kontaktní linku 800 300 302 (v pracovních dnech od 7:00 do 17:00 hod).

nahoru

Ke stažení

Tisková zásilka - produktový list (pdf, 145kB)

Poštovní a obchodní podmínky – ostatní služby (zip, 2MB)

Kompletní ceník (pdf, 1MB)

Pravidla pro svazkování zásilek (pdf, 240kB)

Soupis zásilek (xls, 24kB)

Seznam svazků (xls, 21kB)