Tisková zásilka

Ekonomicky výhodný způsob zasílání periodického tisku.

nahoru

Popis služby

Služba je určena výhradně pro vydavatele tisku. Česká pošta nabízí vydavatelům spolehlivé a rychlé doručení jejich tiskovin na adresy předplatitelů v rámci celé České republiky.

Další služby, které Česká pošta nabízí vydavatelům

 • Výběr předplatného – inkasní služby.
 • Kompletace zásilek s přílohami.
 • Balení, fóliování časopisů, tisk adres, třídění a svazkování.
 • Adresné doručování. 

nahoru

Benefity služby

 • Kvalitní, rychlá, výhodná a spolehlivá služba v oblasti adresného dodání periodického tisku.
 • Komplexní servis, který zahrnuje balení časopisů, kompletace zásilek s přílohami a jejich adresné dodání. 

nahoru

Parametry služby

Parametr Popis
Stvrzení podání Ne
Dodání proti potvrzení převzetí Ne
Odpovědnost Za ztrátu, poškození nebo úbytek obsahu pošta neodpovídá.
Maximální hmotnost 700 g
Minimální rozměry 14 × 9 cm
Maximální rozměry 35,3 × 25 × 2 cm (včetně vložených příloh, dárkových a propagačních předmětů) Zásilka musí být upravena tak, aby ji bylo možné dodat do běžné domovní schránky.

nahoru

Ceník 

 

Ceny platné od 1. 1. 2024

Hmotnost

Cena v Kč (bez DPH)

Cena v Kč (s DPH)

do 200 g

8,88/1 výtisk

10,74/1 výtisk

201–300 g

10,68/1 výtisk

12,92/1 výtisk

301–400 g

12,60/1 výtisk

15,25/1 výtisk

401–500 g

15,00/1 výtisk

18,15/1 výtisk

501–600 g

18,60/1 výtisk

22,51/1 výtisk

601–700 g

19,80/1 výtisk

23,96/1 výtisk

701–1 000* g

24,60/1 výtisk

29,77/1 výtisk

* (jen na základě jednorázového mimořádného povolení)

Způsob úhrady

Na základě faktury (převodem z účtu).

Podání

 • Podání je možné jen na základě předem uzavřené písemné smlouvy.
 • Obsahem zásilky mohou být jen výtisky novin a časopisů včetně jejich obvyklých příloh, které jsou jejich nedílnou součástí, a drobné předměty nepatrné ceny.
 • Obsah reklamy – tj. nabídka služeb, zboží, případně výčet jiných informací stejného nebo podobného charakteru včetně vkládaných nebo všívaných suplementů nesmí překročit 50 % z celkového obsahu podávaného periodika.
 • Do zásilky mohou být vloženy informace sloužící k úhradě předplatného předmětného titulu.
 • Obsahem zásilky nemohou být sdělení určená konkrétním osobám.
 • K Tiskové zásilce nelze zvolit doplňkové služby.
 • Zásilky musí být určeny stálému okruhu předplatitelů.
 • Minimální roční objem podání je 20 000 ks zásilek.
 • Zásilky musí být seřazeny podle PSČ, vysvazkovány (Pravidla pro svazkování zásilek (pdf, 682kB) ) a označeny podle dispozic České pošty.

nahoru

Dodání

Převzetím zásilek vzniká podniku závazek vyvinout přiměřené úsilí tak, aby zásilky byly doručeny ne později než druhý pracovní den po dni podání, pokud nebude sjednáno jinak.

nahoru

Alternativní služby

Zásilky, které nesplňují podmínky pro podání Tiskové zásilky, můžete podat jako Obchodní psaní.  

nahoru

Pro smluvní zákazníky

V případě potřeby bližších informací kontaktujte svého obchodního zástupce nebo volejte na obchodní kontaktní linku 210 123 456.

nahoru

Ke stažení

Tisková zásilka - produktový list (pdf, 223kB)

Poštovní a obchodní podmínky – ostatní služby (pdf, 2MB)

Kompletní ceník (pdf, 1MB)

Pravidla pro svazkování zásilek (pdf, 682kB)

Seznam svazků (pdf, 47kB)