Obchodní psaní

Ekonomicky výhodný způsob zasílání hromadné korespondence reklamního charakteru.

nahoru

Popis služby

Jednoduché a spolehlivé řešení pro adresné rozesílání hromadně podávaných zásilek výhradně reklamního charakteru a jejich dodání do domovních schránek na celém území České republiky. Tato služba je určena hromadným podavatelům, firmám, obchodním společnostem a podobně.

Co a jak lze posílat?

Obsahem zásilky mohou být pouze:

 • noviny, časopisy, knihy, brožury, katalogy
 • prospekty nebo tiskoviny výhradně reklamního charakteru
 • informace určené členům zákaznických a věrnostních klubů o uskutečněných nákupech a členských výhodách
 • sdělení s obsahem, jehož účelem je získání finančních či jiných prostředků na obecně prospěšnou činnost organizací nebo jednotlivců 

Zásilku může tvořit:

 • uzavřený obal s vloženým obsahem
 • složený list, jehož okraje budou zajištěny tak, aby při manipulaci nemohla být do Obchodního psaní zasunuta jiná zásilka 

nahoru

Benefity služby

 • Efektivní forma oslovení adresáta.
 • Vlastní distribuční síť pro dodávání Obchodních psaní.
 • Pokrytí v rámci celé republiky.
 • Snadné a rychlé adresné oslovení cílové skupiny.
 

nahoru

Parametry služby

Parametr Popis
Stvrzení podání Ne
Dodání proti potvrzení převzetí Ne
Odpovědnost Za ztrátu, poškození nebo úbytek obsahu pošta neodpovídá.
Maximální hmotnost 1 kg
Minimální rozměry 14 × 9 cm *)
Maximální rozměry 35,3 × 25 × 2 cm **) Zásilka musí být upravena tak, aby ji bylo možné dodat do běžné domovní schránky.

 

*) Zásilka nepravidelného tvaru musí být minimálně takových rozměrů, aby obdélník o rozměru 14 x 9 cm, přiložený na plochu zásilky, nikde nepřesahoval.

**) Maximální rozměry zásilky nesmějí přesahovat délku 35,3 cm, šířku 25 cm a tloušťku 2 cm včetně vložených drobných předmětů. Maximální rozměry zásilky nepravoúhlého tvaru musí být maximálně takových rozměrů, aby nikde nepřesahovaly obdélník rozměrů 35,3 x 25 cm, přiložený na zásilku. Zásilka musí být upravena tak, aby bylo možné ji doručit do běžné domovní schránky.

nahoru

Ceník

Ceny jsou platné od 1. 1. 2022.

Hmotnost Cena (bez DPH) Cena (s DPH)
do 50 g 7,92 9,58
51 - 100 g 8,25 9,98
101 - 200 g 8,80 10,65
201 - 300 g 9,57 11,58
301 - 400 g 12,65 15,31
401 - 500 g 14,41 17,44
501 - 600 g 15,62 18,90
601 - 700 g 16,83 20,36
701 - 800 g 19,25 23,29
801 - 900 g 21,67 26,22
901 - 1000 g 24,09 29,15

Základní cena platí pro podání nad 1000 ks.

nahoru

Způsob úhrady

V hotovosti při podání, bezhotovostní úhradou cen poštovních služeb, kreditem nebo na základě faktury (převodem z účtu, poštovní poukázkou a nebo inkasem z účtu zákazníka).

nahoru

Podání

 • Podání je možné jen na základě předem uzavřené písemné dohody uzavřené s Českou poštou.
 • Obchodní psaní je vhodné pro posílání většího množství tiskovin, protože minimální jednorázové podání musí činit alespoň 1000 ks zásilek shodných rozměrů, obsahu, tvaru a hmotnosti.
 • Zásilky, které nelze automatizovaně třídit, musí být seřazeny podle PSČ, vysvazkovány (Pravidla pro svazkování zásilek (pdf, 369kB) a označeny podle dispozic České pošty.
 • Součástí Obchodního psaní mohou být i drobné předměty nepatrné ceny (ukázky zboží nebo reklamní předměty).
 • K Obchodnímu psaní nelze zvolit doplňkové služby. 

Pro podání využijte formuláře:

 1. Při každém podání do 5.000 ks - podavatel společně se zásilkou předává poště 2x vyplněný formulář: Soupis Obchodních psaní (pdf, 114kB).
 2. Při každém podání nad 5 000 ks - podavatel společně se zásilkou předá poště 2x vyplněný formulář: Soupis Obchodních psaní (pdf, 114kB)  a dále 1x i vyplněný formulář: Seznam svazků Obchodních psaní (pdf, 37kB) k zásilkám, které nelze automatizovaně třídit.
 

nahoru

Dodání

U Obchodního psaní příjemce dodání zásilky nepotvrzuje. Pokud nepotřebujete nedoručitelné zásilky vrátit, doporučujeme napsat na adresní stranu poznámku „Nevracet".

nahoru

Alternativní služby

Zásilku větších rozměrů je možné poslat jako Obyčejný balík. Můžete také využít dalších služeb v oblasti listovních zásilek jako například Obyčejné psaní.

nahoru

Pro smluvní zákazníky

Česká pošta svým zákazníkům při splnění podmínek uvedených v Ceníku (pdf, 912kB) poskytuje množstevní slevy.

V případě potřeby bližších informací kontaktujte svého obchodního zástupce nebo volejte na zákaznickou linku linku 800 10 44 10.

nahoru

Ke stažení

Kompletní ceník (pdf, 912kB)

Poštovní a obchodní podmínky – ostatní služby (pdf, 2MB)

Produktový list - Obchodní psaní (pdf, 386kB)

Pravidla pro svazkování zásilek (pdf, 369kB)

Soupis Obchodních psaní (pdf, 114kB)

Seznam svazků Obchodních psaní (pdf, 37kB)