Obchodní psaní

Ekonomicky výhodný způsob zasílání hromadné korespondence reklamního charakteru.

nahoru

Popis služby

Jednoduché a spolehlivé řešení pro adresné rozesílání hromadně podávaných zásilek výhradně reklamního charakteru a jejich dodání do domovních schránek na celém území České republiky. Tato služba je určena hromadným podavatelům, firmám, obchodním společnostem a podobně.

Co a jak lze posílat?

Obsahem zásilky mohou být pouze:

 • noviny, časopisy, knihy, brožury, katalogy
 • prospekty nebo tiskoviny výhradně reklamního charakteru
 • informace určené členům zákaznických a věrnostních klubů o uskutečněných nákupech a členských výhodách
 • sdělení s obsahem, jehož účelem je získání finančních či jiných prostředků na obecně prospěšnou činnost organizací nebo jednotlivců 

Zásilku může tvořit:

 • uzavřený obal s vloženým obsahem
 • složený list, jehož okraje budou zajištěny tak, aby při manipulaci nemohla být do Obchodního psaní zasunuta jiná zásilka 

nahoru

Benefity služby

 • Efektivní forma oslovení adresáta.
 • Vlastní distribuční síť pro dodávání Obchodních psaní.
 • Pokrytí v rámci celé republiky.
 • Snadné a rychlé adresné oslovení cílové skupiny.
 

nahoru

Parametry služby

Parametr Popis
Stvrzení podání Ne
Dodání proti potvrzení převzetí Ne
Odpovědnost Za ztrátu, poškození nebo úbytek obsahu pošta neodpovídá.
Maximální hmotnost 1 kg
Minimální rozměry 14 × 9 cm *)
Maximální rozměry 35,3 × 25 × 2 cm **) Zásilka musí být upravena tak, aby ji bylo možné dodat do běžné domovní schránky.

 

*) Zásilka nepravidelného tvaru musí být minimálně takových rozměrů, aby obdélník o rozměru 14 x 9 cm, přiložený na plochu zásilky, nikde nepřesahoval.

**) Maximální rozměry zásilky nesmějí přesahovat délku 35,3 cm, šířku 25 cm a tloušťku 2 cm včetně vložených drobných předmětů. Maximální rozměry zásilky nepravoúhlého tvaru musí být maximálně takových rozměrů, aby nikde nepřesahovaly obdélník rozměrů 35,3 x 25 cm, přiložený na zásilku. Zásilka musí být upravena tak, aby bylo možné ji doručit do běžné domovní schránky.

nahoru

Ceník

Ceny platné od 1. 7. 2023.

Hmotnost Cena v Kč (bez DPH) Cena v Kč (s DPH)
do 50 g 11,30 13,68
51 - 100 g 11,70 14,16
101 - 200 g 12,36 14,96
201 - 300 g 13,28 16,07
301 - 400 g 16,98 20,55
401 - 500 g 19,09 23,10
501 - 600 g 20,54 24,86
601 - 700 g 22,00 26,62
701 - 800 g 24,90 30,13
801 - 900 g 27,80 33,64
901 - 1000 g 30,71 37,16

Základní cena platí pro podání nad 1000 ks.

nahoru

Způsob úhrady

V hotovosti při podání, bezhotovostní úhradou cen poštovních služeb, kreditem nebo na základě faktury.

nahoru

Podání

 • Podání je možné jen na základě předem uzavřené písemné dohody uzavřené s Českou poštou.
 • Obchodní psaní je vhodné pro posílání většího množství tiskovin, protože minimální jednorázové podání musí činit alespoň 1000 ks zásilek shodných rozměrů, obsahu, tvaru a hmotnosti.
 • Zásilky, které nelze automatizovaně třídit, musí být seřazeny podle PSČ, vysvazkovány (Pravidla pro svazkování zásilek (pdf, 571kB) a označeny podle dispozic České pošty.
 • Součástí Obchodního psaní mohou být i drobné předměty nepatrné ceny (ukázky zboží nebo reklamní předměty).
 • K Obchodnímu psaní nelze zvolit doplňkové služby. 

Pro podání využijte formuláře:

 1. Při každém podání do 5.000 ks - podavatel společně se zásilkou předává poště 2x vyplněný formulář: Soupis Obchodních psaní (pdf, 114kB).
 2. Při každém podání nad 5 000 ks - podavatel společně se zásilkou předá poště 2x vyplněný formulář: Soupis Obchodních psaní (pdf, 114kB)  a dále 1x i vyplněný formulář: Seznam svazků Obchodních psaní (pdf, 37kB) k zásilkám, které nelze automatizovaně třídit.
 

nahoru

Dodání

U Obchodního psaní příjemce dodání zásilky nepotvrzuje. 

nahoru

Alternativní služby

Zásilku větších rozměrů je možné poslat jako Doporučený balíček. Můžete také využít dalších služeb v oblasti listovních zásilek jako například Obyčejné psaní.

nahoru

Pro smluvní zákazníky

Česká pošta svým zákazníkům při splnění podmínek uvedených v Ceníku (pdf, 1MB) poskytuje množstevní slevy.

V případě potřeby bližších informací kontaktujte svého obchodního zástupce nebo volejte na zákaznickou linku.

nahoru

Ke stažení

Kompletní ceník (pdf, 1MB)

Poštovní a obchodní podmínky – ostatní služby (pdf, 2MB)

Produktový list - Obchodní psaní (pdf, 250kB)

Pravidla pro svazkování zásilek (pdf, 571kB)

Soupis Obchodních psaní (pdf, 114kB)

Seznam svazků Obchodních psaní (pdf, 37kB)