Poštovní poukázka B

Nástroj vnitrostátního platebního styku pro převod peněžních částek v režimu "účet - hotovost".

nahoru

Popis služby

Úhrada poukázané částky - bezhotovostně z bankovního účtu.

Výplata poukázané částky - příjemci v hotovosti.

Podrobnější informace o službě samotné jsou v Poštovních podmínkách České pošty, s.p. – Základní poštovní služby (čl. 58 a další).  

nahoru

Podání

  • Písemnou formou.
  • Datovou formou

Pro podání písemnou formou využijte jednorázový Podací doklad – Poštovní poukázka B, který je k dispozici na každé poště. Po podání Podacího dokladu na poště obdržíte Pokyny pro převod, podle kterých provede bezhotovostní úhradu částky k výplatě včetně ceny služby. Informace pro odesílatele a pokyny k vyplnění jsou uvedeny na zadní straně Podacího dokladu. Adresa adresáta musí být vyplněna v souladu s článkem 52 Poštovních podmínek České pošty, s.p. – Základní poštovní služby.

Vzor Podacího dokladu – Poštovní poukázka B

Před zahájením podávání Poštovních poukázek B datovou formou je nutno sjednat podmínky podání.

Pro sjednání podmínek podání slouží:

nahoru

Ceník

Poštovní poukázka B
(zasílaná částka)
1 Kč až 5 000 Kč 5 001 Kč až 50 000 Kč Za každých dalších
započatých 10 000 Kč
Poštovní poukázka B - písemně 45 55 7
Poštovní poukázka B - datově 43 53 7

Tato základní poštovní služba a s ní související doplňkové služby a příplatky jsou osvobozeny od DPH.

 

Doplňkové služby
(kromě ostatních cen za podávanou poštovní poukázku)
Cena
Dodání do vlastních rukou
V případě této doplňkové služby bude poukázaná peněžní částka vyplacena:
  • je-li adresátem fyzická osoba, jen adresátovi, zmocněnci adresáta, zákonnému zástupci adresáta nebo zmocněnci zákonného zástupce adresáta;
  • je-li adresátem právnická osoba, jen oprávněné osobě.
18 Kč
Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta
V případě této doplňkové služby bude poukázaná peněžní částka vyplacena výhradně jen adresátovi.
18 Kč
Termínovaná výplata
V případě této doplňkové služby nebude poukázaná peněžní částka vyplacena dříve než v den stanovený odesílatelem. Tento den musí spadat do období 30 dnů od podání.
5 Kč

nahoru

Ke stažení

Poštovní poukázky vnitrostátní - produktový list (pdf, 132kB)