Mezinárodní služby - novinky

Aktuální omezení v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině

Z důvodu nedostatku přepravních kapacit, uzavření vzdušného prostoru a válečnému stavu na Ukrajině může docházet k výraznému prodloužení doby přepravy poštovních zásilek.
 
Aktuální stav:
 • v současné době je poštovní spojení na Ukrajinu zajištěno
   
 • poštovní spojení do Ruska je zatím zajištěno pozemní přepravou
 

Co nás čeká v tomto roce?

OD 1. 3. NEBUDE MOŽNÉ PODAT ZÁSILKY MIMO EU NAD 50 g BEZ CELNÍHO PROHLÁŠENÍ
 
V loňském roce byl do Poštovních podmínek ČP k mezinárodním obyčejným a doporučeným listovním zásilkám zaveden hmotnostní limit 50 g podmiňující vyplnění poštovního CELNÍHO PROHLÁŠENÍ (CN 22/CN 23). K 1. 3. 2022 je zavedena kontrola tohoto limitu i do systémů ČP (konec přechodného období). Nově tak při podání zásilky bude v systémech ČP a v elektronických podacích kanálech (POL, API atd.) OŠETŘENA povinnost odesílatele přiložit správně a úplně vyplněné celní prohlášení, a to u všech obyčejných a doporučených zásilek nad 50 g směrovaných do zemí mimo celní a daňový prostor EU. 

Zavedení hmotnostního limitu 50 g nám pomáhá v naplnění legislativních požadavků a Vám správně vyplněné celní prohlášení zajistí:
 
 • bezproblémové celní řízení v zemi určení
 • výrazné zkrácení celkové doby přepravy
 • rychlé dodání adresátovi
 • eliminaci možného vracení chybných zásilek bez CN 22/CN 23 zpět odesílateli a s tím související ochranu nákladů

A navíc
 
 • zahraniční poštovní operátoři ve stále větší míře celní prohlášení vyžadují
 • hmotnostní limit znamená podporu správného podání a povede k dalšímu zvyšování kvality služeb ČP

Více informací. (pdf, 749kB)

Co se změnilo v poslední době

 1. K 1. 10. 2021 zajistila ČP implementaci legislativy týkající příchozích zásilek ze zemí mimo celní a daňový prostor Evropské unie.
   
 2. K 1. 6. 2021 byly upraveny Poštovní podmínky tak, aby bylo jasně vyspecifikováno, kdy a jak se zásilky opatřují Celním prohlášením CN 22/ CN 23. Bylo stanoveno přechodné období (do 1. 3. 2022), aby mohli i smluvní zákazníci změnu implementovat do svých systémů.
   
 3. Do Podání Online (pro smluvní zákazníky) jsou integrovány našeptávače specifických produktových tarifních HS kódů, tedy slovní popis a sazební zařazení pro účely celního řízení (případné vyměření cla a daně v zemi určení).

  Přesný popis obsahu zásilky zkrátí celní řízení v cizině a tím se urychlí doručení Vaší zásilky.
  • Pro usnadnění vašeho zadávání tarifních HS kódů je od 1. 10. implementována funkce, která po zadání prvních tří znaků popisu zboží nebo čísla HS kódu, automaticky nabídne odpovídající česká synonyma včetně anglického překladu.
  • Z důvodu snazší orientace je součástí Podání Online číselník nejpoužívanějších HS kódů. Pokud v číselníku HS kódů nenaleznete přesný popis zboží nebo konkrétní HS kód (s přesností na 6 pozic – MZ platných) kontaktujte nás na emailu referent.mpp@cpost.cz pro doplnění číselníku o platný HS kód. Vaši žádost vyřídíme co nejdříve, nejpozději do dvou pracovních dnů.
  • Celý HS kód může mít až 10 číslic, přičemž čím více číslic obsahuje, tím se jedná o specifičtější definici zboží, nicméně dle mezinárodní dohody poštovních operátorů je požadováno datově předávat HS kódy v rozsahu právě na prvních 6 znaků a stejně tak uvádět těchto 6 znaků na doprovodné celní tiskopisy.
    
 4. Aplikace Poslat zásilku je přeložena do angličtiny a rozšířena o možnost předat podací data k mezinárodním zásilkám elektronicky, a to včetně dat celního prohlášení, které díky našeptávačům vyplníte mnohem snadněji.
  Přesný popis obsahu zásilky zkrátí celní řízení v cizině a tím se urychlí doručení Vaší zásilky.

           Víte, že aplikace Poslat zásilku, umožňuje:

 • předat data k podávané zásilce elektronicky (bez nutnosti registrace nebo uzavření smlouvy s ČP)
   
 • pro vybrané zásilky získat slevu
   
 • využít interaktivní našeptávače a kontrolní mechanismy (formát zahraničního PSČ, správný ISO kód cílové země, tarifní HS kódy, atp.)
   
 • vyplnit data celní prohlášky - stačí začít popisovat obsah zásilky a aplikace Vám zobrazí česká synonyma včetně anglického překladu, odpovídajícího tarifního kódu. 
 • Pokud v číselníku HS kódů nenaleznete přesný popis zboží nebo konkrétní HS kód (s přesností na 6 pozic – MZ platných) kontaktujte nás na emailu referent.mpp@cpost.cz pro doplnění číselníku o platný HS kód – realizace proběhne do dvou pracovních dnů.
   
 • zrychlit samotné podání zásilek na poště (u přepážky předložte vygenerovaný podací kód, je v něm zakódován podací lístek, stvrzení podání vám zašleme do emailu)
 1. Vyměňovací pošta Praha 120 se přestěhovala z ulice Plzeňská 290/139 na novou adresu: K Hrušovu 293, Praha 10 – Štěrboholy. A to spolu s Detašovaným oddělením 23 celní – poštovní styk Celního úřadu Praha – Ruzyně. Vše tak vyřídíte na jednom místě.
   
 2. Od 1. 1. 2021 je ČP uložena povinnost předávat adresní a celní informace o zásilkách do třetích zemí výlučně v komplexní datové podobě). Informační materiál ke stažení zde (pdf, 980kB). 

Více informací naleznete také na webových stránkách jednotlivých produktů a na dalších našich stránkách Celní řízení, Očekáváte zásilku ze zahraničí a Jak poslat zásilku do zahraničí, které jsou průběžně aktualizovány nebo u pracovníků Call Centra na tel. 800 10 44 10. Případně u svého obchodního zástupce.

Výše uvedená opatření přijímá ČP s ohledem na platnou legislativu a pro hladký průběh zavedení zatížení daní zásilek ze „třetích zemí“ a přechodu podavatelů na vyžadované formáty předávaných podacích dat. I nadále budeme rozvíjet preferované datové kanály a přinášet Vám další benefity plynoucí ze spolupráce s ČP.

Upozorňujeme, že tato webová stránka má informativní charakter a uvedené termíny a informace se, s ohledem na vývoj situace, mohou měnit.

Soubory ke stažení