Mezinárodní služby - novinky

AKTUÁLNĚ: Přeložili jsme aplikaci Poslat zásilku do angličtiny a spustili našeptávač pro snadnější vyplnění celního prohlášení.

S aplikací si ulehčíte předání složitějších zahraničních adres a zároveň pomocí našeptávače snadno a správně vyplníte i podrobný popis zboží, s příslušným HS kódem v poštovním celním prohlášení.

Stačí vepsat první tři znaky do pole „popis zboží“ (začít popisovat obsah zásilky) a aplikace Vám zobrazí česká synonyma včetně anglického překladu. Stejný princip vyhledávání platí i pro HS kód, po zadání prvních tří číslic se rozbalí nabídka k výběru šestimístného HS kódu s odpovídajícími výsledky tarifního kódu. 

Na poště vypíšete odpovídající adresní štítek pro vybranou zásilku a sdělíte kód pro předání dat.

 

Tento a příští rok se ponese ve znamení velkých změn v oblasti mezinárodních zásilek v souladu s požadavky a předpisy Světové poštovní unie. Česká pošta se na všechny změny pečlivě připravuje a zavádí je tak, abyste je vy, naši zákaznici, pocítili co nejméně, případně z nich získali nějaký benefit.

Co se změnilo v poslední době?

Zavedli jsme možnost vyplnit data k mezinárodním zásilkám on-line a ještě získat slevu.

 1. Došlo ke zvýhodnění elektronického předání podacích údajů k mezinárodním listovním zásilkám oproti podání v papírové podobě. Zásilky s hmotností nad 100 g mimo EU (jejichž obsahem není písemnost, ale mají charakter zboží a musí se u nich zpracovávat celní prohlášení), tak elektronicky podáte o 8 Kč levněji.
 2. Do Podání Online (pro smluvní zákazníky) jsou integrovány našeptávače specifických produktových tarifních HS kódů, tedy slovní popis a sazební zařazení pro účely celního řízení (případné vyměření cla a daně v zemi určení). Přesný popis obsahu zásilky zkrátí celní řízení v cizině a tím se urychlí doručení Vaší zásilky.
  • Pro usnadnění vašeho zadávání tarifních HS kódů je od 1. 10. implementována funkce, která po zadání prvních tří znaků popisu zboží nebo čísla HS kódu, automaticky nabídne odpovídající česká synonyma včetně anglického překladu.
  • Z důvodu snazší orientace je součástí Podání Online číselník nejpoužívanějších HS kódů. Pokud v číselníku HS kódů nenaleznete přesný popis zboží nebo konkrétní HS kód (s přesností na 6 pozic – MZ platných) kontaktujte nás na emailu referent.mpp@cpost.cz pro doplnění číselníku o platný HS kód. Vaši žádost vyřídíme co nejdříve, nejpozději do dvou pracovních dnů.
  • Celý HS kód může mít až 10 číslic, přičemž čím více číslic obsahuje, tím se jedná o specifičtější definici zboží, nicméně dle mezinárodní dohody poštovních operátorů je požadováno datově předávat HS kódy v rozsahu právě na prvních 6 znaků a stejně tak uvádět těchto 6 znaků na doprovodné celní tiskopisy.
 3. Aplikace Poslat zásilku je přeložena do angličtiny a rozšířena o možnost předat podací data k mezinárodním zásilkám elektronicky, a to včetně dat celního prohlášení, které díky našeptávačům vyplníte mnohem snadněji.
  Přesný popis obsahu zásilky zkrátí celní řízení v cizině a tím se urychlí doručení Vaší zásilky.

Víte, že aplikace Poslat zásilku, umožňuje:

 • předat data k podávané zásilce elektronicky (bez nutnosti registrace nebo uzavření smlouvy s ČP)
 • pro vybrané zásilky získat slevu
 • využít interaktivní našeptávače a kontrolní mechanismy (formát zahraničního PSČ, správný ISO kód cílové země, tarifní HS kódy, atp.)
 • vyplnit data celní prohlášky - stačí začít popisovat obsah zásilky a aplikace Vám zobrazí česká synonyma včetně anglického překladu, odpovídajícího tarifního kódu. 
  • Pokud v číselníku HS kódů nenaleznete přesný popis zboží nebo konkrétní HS kód (s přesností na 6 pozic – MZ platných) kontaktujte nás na emailu referent.mpp@cpost.cz pro doplnění číselníku o platný HS kód – realizace proběhne do dvou pracovních dnů.
 • zrychlit samotné podání zásilek na poště (u přepážky předložte vygenerovaný podací kód, je v něm zakódován podací lístek, stvrzení podání vám zašleme do emailu)
 1. Orgány Evropské unie rozhodly o posunu požadovaného termínu uplatnění DPH na zásilky do 22 EUR. Původně plánovaný termín 1. 1. 2021, ke kterému měla být zrušena výjimka, díky které se u takových zásilek neplatí DPH, je nyní posunut na 1. 7. 2021.
 2. Zastaralé datové soubory pro hromadné podavatele se ruší, podací data (k mezinárodním zásilkám do třetích zemí obsahujících zboží) bude umožněno předat pouze prostřednictvím datových souborů typu P a také přes aplikaci Podání Online, ve které je také zapracován našeptávač celního obsahu.
 

Co nás čeká v roce 2021?

Rok 2021 bude ve znamení nejen legislativních změn, ale i inovací, nových benefitů a zkvalitňování elektronických podacích kanálů.

 1. ČP je uložena povinnost předávat adresní a celní informace o zásilkách do třetích zemí výlučně v komplexní datové podobě). Informační materiál ke stažení zde (pdf, 980kB) (pdf, 980kB).
 2. K 1. 1. 2021 končí přechodné období, které Velká Británie nastavila v návaznosti na Brexit a stává se tak z hlediska přístupu k vyplňování celních dat „třetí zemí“. Z toho vyplývá, že zákazníci budou muset u listovních a balíkových zásilek obsahujících zboží vyplňovat celní data.
  Přechodné období sice končí 31. 12. 2020, ale upozorňujeme zákazníky, že zásilky obsahující zboží a podané v prosinci tohoto roku by měly mít celní data již vyplněna. V případě, že zásilka podaná v prosinci 2020 bez celních dat bude doručována v lednu 2021, hrozí komplikace při doručování (vrácení zásilky z důvodu chybějících celních dat, prodlení při doručování, atd.).
  Prozatím bude Velká Británie ve stejné cenové skupině jako doposud.
 3. Do Podání Online bude přidána možnost tisku jednovrstvého tiskopisu CP 72.Adresní štítek
 4. Aplikace Poslat zásilku bude umožňovat tisk adresního štítku pro mezinárodní listovní zásilky.
 5. K 1. 7. 2021 bude muset ČP zajistit implementaci legislativy týkající se zrušení osvobození od DPH, kdy veškeré zboží v příchozích zásilkách ze zemí mimo celní a daňový prostor Evropské unie bude procházet celním řízením a bude zatíženo daní.
 1. Vyměňovací pošta Praha 120 bude sídlit na nové adrese. Začátkem roku se stěhuje z ulice Plzeňská 290/139 na adresu: K Hrušovu 293, Praha 10 – Štěrboholy. A to spolu s Detašovaným oddělením 23 celní – poštovní styk Celního úřadu  Praha – Ruzyně. Vše tak vyřídíte na jednom místě.
   

Co to přinese vám, zákazníkům?

 • komfortnější odbavení, modernější a zákaznicky přívětivější prostory
 • parkování přímo u pošty s velkým počtem parkovacích míst
 • možnost občerstvení a moderní čekací místnostVíce informací naleznete také na webových stránkách jednotlivých produktů a na dalších našich stránkách Celní řízení, Očekáváte zásilku ze zahraničí a Jak poslat zásilku do zahraničí, které jsou průběžně aktualizovány nebo u pracovníků Call Centra na tel. 800 10 44 10. Případně u svého obchodního zástupce.

Výše uvedená opatření přijímá ČP s ohledem na platnou legislativu a pro hladký průběh zavedení zatížení daní zásilek ze „třetích zemí“ a přechodu podavatelů na vyžadované formáty předávaných podacích dat. I nadále budeme rozvíjet preferované datové kanály a přinášet Vám další benefity plynoucí ze spolupráce s ČP.

Upozorňujeme, že tato webová stránka má informativní charakter a uvedené termíny a informace se, s ohledem na vývoj situace, mohou měnit.

Soubory ke stažení