Osobnosti: Jakub Jan Ryba

Katalogové číslo 0863
Typ známky Příležitostná poštovní známka
Datum vydání 14.10.2015
Cena/nominále 13,00 Kč
Tiskové listy á 50 ks známek
Rozměr v mm 23 x 40
Výtvarný návrh Eva Hašková
Stav skladem
Přejít do eShopu

Námět

Na poštovní známce jsou vyobrazeny autentické varhany z roku 1750, na něž Ryba sám hrával a kde pravděpodobně poprvé zazněla i jeho slavná Česká mše vánoční. Dále pak fiktivní portrét J. J. Ryby, protože jeho skutečná podoba není nikde doložena.

Jakub Jan Ryba byl český hudební skladatel přelomu klasicismu a romantismu. Narodil se 26. října 1765 v Přešticích, zemřel 8. dubna 1815 ve Voltuši u Rožmitálu pod Třemšínem. Sbíral lidové písně, sepsal je do sborníků českých písní. Jeho nejslavnější, dodnes nejhranější a nejpopulárnější skladbou pro vánoční období je Česká mše vánoční z roku 1796.

Již jako osmiletý uměl velmi dobře hrát na klavír a učil se na housle a varhany. Od roku 1780 studoval v Praze Piaristické gymnázium, po jeho ukončení v roce 1785 studoval filozofii. Získal značný rozhled a vzdělání (kromě češtiny a němčiny četl francouzsky, italsky, latinsky i řecky). Byl přívržencem osvícenské ideologie. V roce 1786 se stal pomocným učitelem v Mníšku a od roku 1788 až do smrti působil jako učitel v Rožmitále pod Třemšínem.

Ryba byl autorem celkem zhruba 1300 kompozic různého rozsahu a nejrůznějších forem, z nichž převažovala duchovní hudba.

Stylově vychází Rybova ranější tvorba z principů raného klasicismu s převahou homofonie. V průběhu času však zaměření Rybovy hudby dále vyzrává a ve skladbách napsaných po roce 1800 se místy přibližuje až raně romantickému hudebnímu jazyku. Rybovi patří primát v kompozici umělé světské písně s klavírním doprovodem na české texty.

Způsob tisku

rotační ocelotisk v barvě černomodré kombinovaný hlubotiskem v barvách žluté, modré a šedomodré