Přehled Vlastních známek

Únor 2019

VZ TL 0091, VZ 0867 Náhled není k dispozici.

Resort sv. František Erlebachova a Josefova Bouda

Nominální hodnota: 475,00 Kč
Orientace známek: 25 známek na výšku
Vydání: 13.02.2019
Náklad VZ TL: 600 ks, VZ: 15 000 ks
Informace o prodeji: Pouze na Erlebachově boudě
VZ 0867 VZ 0867

Resort sv. František Erlebachova a Josefova Bouda

Nominální hodnota: A
Datum vydání: 13.02.2019
Náklad VZ: 15000 ks