Ceník poštovních cenin a filatelistického zboží

Česká pošta při přímém prodeji na poštách i prostřednictvím smluvních odběratelů uplatňuje jednotné prodejní ceny poštovních cenin a filatelistického zboží. Jejich přehled je uveden v Ceníku poštovních cenin a filatelistického zboží (pdf, 253kB).

Ceník obsahuje prodejní ceny poštovních cenin - platných pro použití v rámci služeb v České republice - a filatelistického zboží, například:

 • poštovní známky výplatní i příležistostné (dále jen „známky“),
 • obálky 1. dne vydání,
 • známkové dopisnice,
 • známkové sešitky,
 • obálky s natištěnou známkou,
 • tiskové listy známek s kuponem s přítisky,
 • pohlednice s natištěnou známkou,
 • poštovní známky oražené strojem, vzory otisků „ruční razítko“,
 • poštovní známky oražené strojem, vzory otisku „válečkové razítko“,
 • obálky 1. dne vydání po skončení doby platnosti,
 • nálepní listy bez známek a otisků,
 • známkové dopisnice oražené,
 • obálky s natištěnou známkou oražené,
 • Cartes maxima (analogické dopisnice), atd.

Poštovními známkami se rozumí též tzv. písmenové známky, jejichž nominální hodnota je vyjádřena jednopísmenovým symbolem na nich uvedeném a odpovídá u známky se symbolem:

 • A – aktuální ceně za vnitrostátní Obyčejné psaní – standard do 50 gramů v prioritním režimu dodání,
 • B – aktuální ceně za vnitrostátní Obyčejné psaní – standard do 50 gramů v ekonomickém režimu dodání,
 • E – aktuální ceně za Obyčejnou zásilku do zahraničí do 50 gramů – evropské země,
 • Z – aktuální ceně za Obyčejnou zásilku do zahraničí do 50 gramů – mimoevropské země.

Při prodeji písmenových známek je aktuální cenou služby její platná výše v den zaplacení, v den převzetí při osobním odběru nebo v den předání známek prvnímu přepravci, podle toho, který z těchto dnů nastane dříve, u nových emisí však nejdříve v den jejich vydání.

Jednotné obchodní slevy se poskytují jen smluvním odběratelům, se kterými je uzavřena písemná rámcová kupní smlouva na celoroční konstantní odběr nově vydávaných cenin a filatelistického zboží v aktuálním kalendářním roce na základě vyplněné specifikace odběru.

Slevy pro oprávněné prodejce se poskytují jen smluvním odběratelům, se kterými je uzavřena písemná rámcová kupní smlouva na odběr poštovních cenin pro výplatní účely (frankatura).