EMS

EXPRESS MAIL SERVICE představuje rychlou přepravu dokumentů a zboží do hmotnosti 20 kg po celém území České republiky.

Popis služby

EXPRESS MAIL SERVICE představuje rychlou přepravu dokumentů a zboží do hmotnosti 20 kg po celém území České republiky. EMS je služba s garantovaným dodáním následující den po dni podání, v pracovní den i v sobotu.

V zásilce EMS lze přepravovat věci do hodnoty 100 000 Kč. Za zásilku EMS Česká pošta odpovídá do výše sjednaného limitu odpovědnosti, tj. Udané ceny.

Informace o dodání nebo stavu vaší zásilky jsou dostupné následující den po dni podání zásilky. Informace je možno získat dvěma způsoby:

nahoru

Benefity služby

 • Kvalitní, rychlá a spolehlivá služba.
 • Garantované dodání je následující pracovní den do 14 hodin.*
 • Ve vybraných městech a obcích (zip, 20kB) doručíme zásilky ještě dříve, nejpozději do 12:00 hodin.
 • Pokud odesílatel při podání zásilky zvolí doplňkovou službu Avizování,  adresáta zdarma informujeme o doručování balíku prostřednictvím SMS nebo e-mailem již v den podání.
 • Dodání v sobotu, ve vybraných místech i v neděli a státem uznaný svátek.
 • Velké množství doplňkových služeb.
 • Ocenění zásilky až do výše 100 000 Kč (Udaná cena).
 • Udaná cena do 30 000 Kč je zahrnuta v ceně služby.

* v případě dodržení termínu podání stanovených poštou k tomuto účelu (pro bližší informace kontaktujte poštu, kde uvažujete o podání zásilky EMS).

nahoru

Parametry služby

Parametr Popis
Stvrzení podání Ano
Podací doklady Podací lístek, všechny druhy papírových poštovních podacích archů, Elektronický podací arch nebo Datový soubor
Dodání proti potvrzení převzetí  Ne
Odpovědnost Za ztrátu, poškození nebo úbytek obsahu pošta odpovídá až do výše Udané ceny (max. 100 000 Kč)
Maximální hmotnost 20 kg (při podání se hmotnost zjišťuje s přesností na 10 g)
Minimální rozměry 15 × 10,5 cm; zásilka válcového tvaru je přípustná za podmínky, že její délka je nejméně 15 cm a průměr nejméně 3,5 cm.
Maximální rozměry Žádný z rozměrů zásilky nesmí přesahovat 120 cm. Součet délky, šířky a výšky nesmí přesahovat 200 cm. Zásilky nepravoúhlých tvarů se posuzují obdobně.

Podrobnější informace o službě samotné jsou v Poštovních a obchodních podmínkách České pošty, s.p. – Ostatní služby (část A.I).

nahoru

Ceník

Ceny jsou platné od 1. 2. 2018
Hmotnost do Cena v Kč (bez DPH) Cena v Kč (s DPH)
2 kg 116,52 141,00
5 kg 139,66 169,00
10 kg 171,06 207,00
15 kg 204,12 247,00
20 kg 239,66 290,00

Ceny EMS a souvisejících doplňkových služeb jsou uvedeny bez DPH a s připočítanou platnou DPH.

Chcete vědět, kolik za Vaši zásilku zaplatíte? Využijte kalkulátor zásilek.

Doplňkové služby Cena (bez DPH) Cena (s DPH)
Dodejka
Odesílateli bude předáno písemné potvrzení prokazující dodání zásilky příjemci.
14,88 Kč 18,00 Kč
Dobírka
Při dodání pošta od příjemce vybere odesílatelem stanovenou peněžní částku (dobírková částka). Následně ji vyplatí odesílateli nebo odesílatelem určené osobě v hotovosti nebo převodem na účet.
Dále se připočítává:
 • při použití Poštovní dobírkové poukázky A nebo C

Při použití poštovní dobírkové poukázky A nebo C

Do částky včetně / cena v Kč

1 Kč až
5 000 Kč
5 001 Kč až
50 000 Kč
Za každých dalších započatých 10 000 Kč
Pk A cena v Kč
(bez DPH)
33,06 Kč 41,32 Kč + 6,61 Kč
Pk A cena v Kč
(s DPH)
40,00 Kč 50,00 Kč + 8,00 Kč
Pk C cena v Kč
(bez DPH)
39,67 Kč 51,24 Kč + 13,22 Kč
Pk C cena v Kč
(s DPH)
48,00 Kč 62,00 Kč + 16,00 Kč
 • při použití dobírkové složenky Poštovní spořitelny

Při použití dobírkové složenky Poštovní spořitelny - bez ohledu na výši dobírkové částky

Cena (bez DPH)

19,83 Kč

Cena (s DPH)

24,00 Kč

14,05 Kč 17,00 Kč

Dodání do vlastních rukou
Pošta dodá zásilku:

 • je-li adresátem fyzická osoba, jen adresátovi, zmocněnci adresáta, zákonnému zástupci adresáta nebo zmocněnci zákonného zástupce adresáta;
 • je-li adresátem právnická osoba, jen oprávněné osobě.
9,92 Kč 12,00 Kč

Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta
Je-li adresátem fyzická osoba, odesílatel může požadovat, aby poštovní zásilka byla dodána výhradně jen adresátovi.

9,92 Kč 12,00 Kč

Zkrácení lhůty pro vyzvednutí poštovní zásilky
Na poště je zásilka standardně uložena 15 dní. Odesílatel může požádat o zkrácení na 3 dny nebo na 10 dní.

v ceně služby
Prodloužení lhůty pro vyzvednutí poštovní zásilky
Na poště je zásilka standardně uložena 15 dní. Odesílatel může tuto lhůtu prodloužit na jeden měsíc.
19,83 Kč 24,00 Kč

Dodání zásilky EMS v neděli/státem uznaný svátek
(pouze ve vybraných místech (zip, 30kB) viz Poštovní podmínky - ostatní služby)

90,08 Kč 109,00 Kč

nahoru

Příplatky
(kromě ostatních cen za podávanou zásilku)
Cena (bez DPH) Cena (s DPH)
Udaná cena Do 30 000 Kč Udané ceny v ceně služby
Za každých započatých 10 000 Kč nad 30 000 Kč 14,22 Kč 17,00 Kč
Křehké
Pošta zachází se zásilkou se zvláštní opatrností. Lze využít u zásilek do 10 kg.
29,75 Kč 36,00 Kč
Odpovědní zásilka 4,13 Kč 5,00 Kč

Způsob úhrady

V hotovosti při podání a navíc pro smluvní zákazníky bezhotovostní úhradou cen poštovních služeb nebo na základě faktury.

nahoru

Podání

 • Podání lze uskutečnit na všech poštách.
 • Pokud jste odesílatelem balíku, stačí zabalenou zásilku podat na poště spolu se správně vyplněným podacím lístkem, Podacím archem v elektronické či papírové podobě.  Pokud chcete, aby byl adresát o příchodu balíku předem elektronicky informován – stačí vyplnit na Podacím lístku (Podací lístek) mobilní spojení na adresáta anebo e-mailovou adresu. 
 • Podání zásilky potvrdí pošta odesílateli v podací stvrzence. Ta má podobu Podacího lístku nebo Podacího archu.
 • Odesílatel vyplní Adresní štítek včetně výše Udané ceny.
 • Zásilka nad 15 kg musí být upravena tak, aby umožňovala bezpečnou a snadnou manipulaci, tj. aby s ní mohly bezpečně a snadno manipulovat dvě osoby.

nahoru

Dodání

 • V případě uložení zásilky na poště je možné balík vyzvednout bez nutnosti prokazovat totožnost. Stačí předložit kód pro vyzvednutí, který adresát nalezne v SMS nebo e-mailovém avízu o uložení. Zásilku tak může vyzvednout i třetí osoba.

nahoru

Pro smluvní zákazníky

Na základě smlouvy (dohody) s Českou poštou můžete využít následující služby:

Bezdokladová dobírka

V případě, že své podání realizujete formou datového souboru, můžete tuto službu využít pro snížení administrativní zátěže. Služba přináší značné zrychlení příjmu finančních částek ze zásilek na dobírku.

Bezdokladová dobírka Cena (bez DPH) Cena (s DPH)
  29,75 Kč 36,00 Kč

Odpovědní zásilka EMS

V případě, že se zákazník (adresát Odpovědní zásilky) s Českou poštou dohodnou a uzavřou smlouvu, tak cenu za službu neplatí odesílatel, ale adresát. Udaná cena nesmí převýšit 30 000 Kč a tuto službu nelze kombinovat s ostatními doplňkovými službami Kromě ostatních cen za podanou zásilku se připočítává příplatek dle platného ceníku.

Elektronické podání

Předání datového souboru k zásilkám (adresní údaje, požadované služby, atd.) elektronickou formou.

Datové soubory ze služby Sledování zásilek (Track &Trace)

Informace o pohybu a dodání zásilek předávané odesílateli elektronickou poštou.

Pro smluvní zákazníky je způsob platby možný i bezhotovostní úhradou cen poštovních služeb nebo na základě faktury.

V případě potřeby bližších informací kontaktujte svého obchodního zástupce nebo volejte na zákaznickou linku 840 111 244.

nahoru

Ke stažení

Kompletní ceník (pdf, 2MB)

Poštovní a obchodní podmínky – ostatní služby (pdf, 3MB)

Produktový list EMS (pdf, 71kB)