Infolinka pro neslyšící

Ve spolupráci se společností Transkript se na bezplatné lince učíme pomáhat také osobám se sluchovým znevýhodněním a seniorům pomocí tzv. textového hovoru s přepisem.

Služba je dostupná každý pracovní den mezi 9-18 hodinami.

Co je textový hovor s přepisem?

Jde o telefonické spojení s naší infolinkou, kde všechno, co operátor řekne, převádíme v reálném čase také do textové podoby. Máte tak vždy stoprocentní jistotu, že Vám nic neuteče a všemu rozumíte.

Jak to funguje?

  1. Na stránce společnosti Transkript vyplníte svoje telefonní číslo a potvrdíte ho tlačítkem “zavolejte mi”.
  2. Ozve se vám operátor a v prohlížeči se otevře okno pro textový přepis.
  3. Po spojení Vám napíšeme, že je vše připraveno a můžete začít se svými dotazy.
  4. Vše, co operátor řekne, pro Vás zároveň přepíšeme doslovně do textové podoby.
  5. Podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) je společnost Transkript online s.r.o., IČ: 24232050, zpracovatelem osobních údajů a Česká pošta, s.p. je jejich správcem. V průběhu hovoru jsou zpracovávány veškeré osobní údaje, se kterými se přepisovatel seznámí v rámci telefonického hovoru s klienty České pošty. Účelem zpracování je umožnění realizace telefonního hovoru osobami, které mají zájem na využití nástrojů pro přepis hovoru. Jedná se o oprávněný zájem správce. Doba zpracování osobních údajů je omezena na dobu trvání hovoru s přepisem.

    Pokud si přejete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů nebo podat žádost o výkon práv podle GPDR, naleznete veškeré potřebné informace na webu www.ceskaposta.cz v záložce Ochrana osobních údajů - GDPR.