Back

Content is not available in english

Ústecký kraj, Firma pro zdraví a EUC Klinika Ústí n/L slavnostně otevřeli výstavu Vaše nejcennější foto (tedy umělecky zpracované mamografické snímky), konanou v rámci projektu Prevence rakoviny prsu pro zaměstnavatele Ústeckého kraje. Zapojené společnosti vyzývají tímto projektem zaměstnavatele, aby využili svého vlivu a řešili nepříznivou situaci vlastní dobrovolnou iniciativou. K tomu jim nabízí ověřený program vytvořený na základě zkušeností získaných při realizaci programu prevence rakoviny prsu v podniku Česká pošta.

Dle statistiky onemocní ročně v České republice 5 600 žen rakovinou prsu. Ženy zanedbávají vlastní zdraví, dávají přednost rodině a práci. „Do projektu České pošty byly zapojeny všechny zaměstnankyně - 25 tisíc žen bez ohledu na pracovní zařazení. První mamografické vyšetření absolvovalo cca 200 žen během prvních 3 měsíců! Významným přínosem projektu byl jeho celospolečenský dosah, zejména neformální edukace žen v rodinách zaměstnankyň,“ řekl o projektu pan Ivan Feninec, ředitel úseku řízení lidských zdrojů společnosti Česká pošta.

Výstava Vaše nejcennější foto mohou zájemci navštívit v budově krajského úřadu Ústeckého kraje až do konce října.