Back

Content is not available in english

Česká pošta uspořádala v roce 2016 sérii akcí pro své zaměstnance, ale i pro své klienty s názvem „POŠTA SPOJUJE“, aneb ČESKÁ POŠTA PROTI MELANOMU. V květnu 2016 se pak stala partnerem 10. ročníku „STANU PROTI MELANOMU“. Celkem tak Česká pošta letos umožnila vyšetření 6 350 osob, u nichž bylo odhaleno 61 nebezpečných melanomů. Nejen za tuto aktivitu byla Česká pošta v letošním roce oceněna titulem Firma pro zdraví.

Akce „POŠTA SPOJUJE“, aneb ČESKÁ POŠTA PROTI MELANOMU, byla v letošním roce zahájena v Ústí nad Labem. Následně, jako partner „STANU PROTI MELANOMU“, se Česká pošta podílela na vyšetření lidí v Praze a Ostravě, v Brně byly navíc při této akci vyčleněny ordinace přímo pro zaměstnance pošty z Jižní Moravy. Poslední letošní akce se uskutečnila 12. září v Českých Budějovicích, kam přišlo přes 700 lidí. Celkem bylo na uvedených akcích odhaleno 61 nebezpečných melanomů a byla nabídnuta okamžitá lékařská pomoc.

„Smysl celé akce nespočívá jen ve vztahu péče o zdraví našich zaměstnanců, ale nyní již můžeme bezpečně říci, že má i význam společenský správné by bylo říci celospolečenský. Svědčí o tom také obrovský zájem ze strany veřejnosti,“ uvedl Ivan Feninec, ředitel úseku lidských zdrojů České pošty, s.p.

Odborným garantem a spoluorganizátorem akcí je Prof. Petr Arenberger, přednosta Dermatovenerologické kliniky 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze a předseda České dermatovenerologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Česká pošta byla v letošním roce v Senátu Parlamentu ČR oceněna v rámci konference Péče o zdraví zaměstnanců titulem „Firma pro zdraví“. Nezisková organizace Firma pro zdraví udělením značky oceňuje firmy za realizaci projektů a dlouhodobého programu v oblasti péče o zdraví zaměstnanců.