Mezinárodní služby - novinky

AKTUÁLNĚ: DPH na zásilky do 22 EUR ze zemí mimo EU až od 1. 7. 2021. Informujeme zákazníky, že orgány Evropské unie rozhodly o posunu požadovaného termínu uplatnění DPH na zásilky do 22 EUR. Původně plánovaný termín 1. 1. 2021, ke kterému měla být zrušena výjimka, díky které se u takových zásilek neplatí DPH, je nyní posunut na 1. 7. 2021. Pro potvrzení změny termínu účinnosti v ČR je ještě nezbytné, aby vláda schválila posun novely zákona o dani z přidané hodnoty – ta je aktuálně v ČR plánována s původní účinností.
Můžeme Vás tedy tak jako tak ubezpečit, že tyto drobné dárky se i na Vánoce u České pošty obejdou bez DPH a případných celních poplatků.

 

Tento a příští rok se ponese ve znamení velkých změn v oblasti mezinárodních zásilek v souladu s požadavky a předpisy Světové poštovní unie. Česká pošta se na všechny změny pečlivě připravuje a zavádí je tak, abyste je vy, naši zákaznici, pocítili co nejméně, případně z nich získali nějaký benefit.

Co se změnilo v prvním pololetí 2020?

Zavedli jsme možnost vyplnit data k mezinárodním zásilkám on-line a ještě získat slevu.

 1. Aplikace Poslat zásilku byla rozšířena o možnost předat podací data k mezinárodním zásilkám elektronicky, a to včetně celního prohlášení.
 2. Došlo ke zvýhodnění elektronického předání podacích údajů k mezinárodním listovním zásilkám oproti podání v papírové podobě. Zásilky s hmotností nad 100 g mimo EU (jejichž obsahem není písemnost, ale mají charakter zboží a musí se u nich zpracovávat celní prohlášení), tak elektronicky podáte o 8 Kč levněji.

Víte, že aplikace Poslat zásilku, umožňuje:

 • předat data k podávané zásilce elektronicky (bez nutnosti registrace nebo uzavření smlouvy s ČP)
 • pro vybrané zásilky získat slevu
 • využít interaktivní našeptávače a kontrolní mechanismy (formát zahraničního PSČ, správný ISO kód cílové země, atp.)
 • vyplnit data celní prohlášky
 • zrychlit samotné podání zásilek na poště (u přepážky předložte vygenerovaný podací kód, je v něm zakódován podací lístek, stvrzení podání vám zašleme do emailu)

Co nás ještě čeká do konce roku 2020

Zkvalitňujeme elektronické podací kanály a stěhujeme Vyměňovací poštu 120 do nového. 

 1. Do Podání Online (pro smluvní zákazníky) budou integrovány našeptávače specifických produktových tarifních HS kódů, tedy slovní popis a sazební zařazení pro účely vyměření daně.
 2. Aplikace Poslat zásilku bude nově i v anglickém jazyce.
 3. Zastaralé datové soubory se ruší, podací data k mezinárodním zásilkám bude umožněno předat pouze prostřednictvím datových souborů typu P.
 4. Vyměňovací pošta Praha 120 bude sídlit na nové adrese. Koncem roku se stěhuje z ulice Plzeňská 290/139 na adresu: K Hrušovu 293, Praha 10 – Štěrboholy. A to spolu s Detašovaným oddělením 23 celní – poštovní styk Celního úřadu  Praha – Ruzyně. Vše tak vyřídíte na jednom místě.

Co to přinese vám, zákazníkům?

 • komfortnější odbavení
 • parkování přímo u pošty s velkým počtem parkovacích míst
 • možnost občerstvení a moderní čekací místnost

Co nás čeká v roce 2021?

Rok 2021 bude ve znamení nejen legislativních změn, ale i inovací a nových benefitů.

 1. ČP bude uložena povinnost předávat informace o zásilkách do třetích zemí výlučně v komplexní datové podobě). Informační materiál ke stažení zde (pdf, 980kB).
 2. ČP bude muset zajistit  implementaci legislativy týkající se snížení hranice pro osvobození od DPH na 0 EUR (pravděpodobně od 1. 7. 2021), kdy veškeré zboží v příchozích zásilkách ze zemí mimo celní a daňový prostor Evropské unie bude zatíženo daní.
 3. Adresní štítekDo Podání Online bude přidána možnost tisku jednovrstvého tiskopisu CP72.
 4. Aplikace Poslat zásilku bude umožňovat tisk adresního štítku pro mezinárodní listovní zásilky.Více informací naleznete také na webových stránkách jednotlivých produktů a na dalších našich stránkách Celní řízení, Očekáváte zásilku ze zahraničí a Jak poslat zásilku do zahraničí, které jsou průběžně aktualizovány nebo u pracovníků Call Centra na tel. 800 10 44 10. Případně u svého obchodního zástupce.

Výše uvedená opatření přijímá ČP s ohledem na platnou legislativu a pro hladký průběh zavedení zatížení daní zásilek ze „třetích zemí“ a přechodu podavatelů na vyžadované formáty předávaných podacích dat. I nadále budeme rozvíjet preferované datové kanály a přinášet Vám další benefity plynoucí ze spolupráce s ČP.

Upozorňujeme, že tato webová stránka má informativní charakter a uvedené termíny a informace se, s ohledem na vývoj situace, mohou měnit.

Soubory ke stažení