Zpět

Tiskové sdělení

Dozorčí rada České pošty se na svém jednání zabývala situací související s nátlakovými akcemi ze strany menšinových odborů, které se týkají navýšení mezd. „Vzhledem k výsledku jednání odmítáme nátlakové akce menšinových odborů a jejich požadavky vedoucí k destabilizaci podniku,“ uvedl Jan Mareš, předseda dozorčí rady České pošty a doplnil: „I nadále považujeme za jediný způsob vedoucí k řešení vyjednávání a nikoliv nátlak a jemu podobné aktivity.“
Dozorčí rada dále vyjádřila podporu vedení podniku za konstruktivní jednání podpořené stanoviskem většiny odborových organizací působících u České pošty, současně požádala zakladatele a příslušné resorty, aby nastalou situaci intenzivně řešili.
Dozorčí rada považuje za podstatné urychlit vyřešení úhrady kompenzace za poskytování univerzálních služeb za roky 2013 a 2014 a použít část této kompenzace pro řešení mzdové situace zaměstnanců.