Poštovní poukázka D

Nástroj vnitrostátního platebního styku pro převod peněžních částek v režimu "hotovost - hotovost" (s garantovanou lhůtou výplaty 1 pracovní den ode dne podání).

nahoru

Popis služby

Úhrada poukázané částky - v hotovosti.

Výplata poukázané částky - v hotovosti ve lhůtě jednoho pracovního dne ode dne podání.

Podrobnější informace o službě samotné jsou v Poštovních podmínkách České pošty, s.p. – Základní poštovní služby (čl. 59 a další).  

nahoru

Ceník

Poštovní poukázka D
(zasílaná částka v Kč)
1 až 5 000 5 001 až 50 000 Za každých dalších
započatých 10 000
Cena v Kč 120 142 13
Doplňkové služby
(kromě ostatních cen za podávanou poštovní poukázku)
Cena v Kč
Dodání do vlastních rukou
V případě této doplňkové služby bude poukázaná peněžní částka vyplacena:
  • je-li adresátem fyzická osoba, jen adresátovi, zmocněnci adresáta, zákonnému zástupci adresáta nebo zmocněnci zákonného zástupce adresáta;
  • je-li adresátem právnická osoba, jen oprávněné osobě.
18
Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta
V případě této doplňkové služby bude poukázaná peněžní částka vyplacena výhradně jen adresátovi.
18
Termínovaná výplata
V případě této doplňkové služby nebude poukázaná peněžní částka vyplacena dříve než v den stanovený odesílatelem. Tento den musí spadat do období 30 dnů od podání.
5

nahoru

Ke stažení

Poštovní poukázky vnitrostátní - produktový list (pdf, 132kB)