Ostatní produkty

Obálky prvního dne (FDC)

oficiálně vydávané celistvosti s nalepenými příležitostnými poštovními známkami dle emisního plánu, opatřenými speciálními razítky s datem prvního dne vydání a obrazovým přítiskem v levé části FDC zhotoveným zpravidla ocelotiskem z ploché desky. První 3 měsíce od data vydání je možno FDC použít v poštovním provozu.

Obálky vydané do 31. 12. 2002:

 • Prodejní cena: součet nominálních hodnot nalepených známek + 6,50 Kč (včetně DPH)

Obálky s nalepenou známkou nominální hodnoty do 12 Kč včetně
vydané od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2013:

 • Prodejní cena platné FDC (první 3 měsíce po datu vydání): součet nominálních hodnot nalepených známek + 10 Kč (bez DPH)
 • Prodejní cena FDC po skončení doby platnosti (po 3 měsících od data vydání): součet nominálních hodnot nalepených známek + 10 Kč (včetně DPH)

Obálky s nalepenou známkou nominální hodnoty od 12 Kč výše
vydané od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2013:

 • Prodejní cena platné FDC (první 3 měsíce po datu vydání): součet nominálních hodnot nalepených známek + 7 Kč (bez DPH)
 • Prodejní cena FDC po skončení doby platnosti (po 3 měsících od data vydání): součet nominálních hodnot nalepených známek + 7 Kč (včetně DPH)

Obálky s nalepenou známkou nominální hodnoty do 25 Kč
vydané od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2015:

 • Prodejní cena platné FDC (první 3 měsíce po datu vydání): součet nominálních hodnot nalepených známek + 14 Kč (bez DPH)
 • Prodejní cena FDC po skončení doby platnosti (po 3 měsících od data vydání): součet nominálních hodnot nalepených známek + 14 Kč (včetně DPH)

Obálky s nalepenou známkou nominální hodnoty od 25 Kč výše
vydané od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2015:

 • Prodejní cena platné FDC (první 3 měsíce po datu vydání): součet nominálních hodnot nalepených známek + 11 Kč (bez DPH)
 • Prodejní cena FDC po skončení doby platnosti (po 3 měsících od data vydání): součet nominálních hodnot nalepených známek + 11 Kč (včetně DPH)

Obálky s nalepenou známkou nominální hodnoty do 35 Kč výše
vydané od 1. 1. 2016:

 • Prodejní cena platné FDC (první 3 měsíce po datu vydání): součet nominálních hodnot nalepených známek + 16 Kč (bez DPH)
 • Prodejní cena FDC po skončení doby platnosti (po 3 měsících od data vydání): součet nominálních hodnot nalepených známek + 16 Kč (včetně DPH)

Obálky s nalepenou známkou nominální hodnoty od 35 Kč výše
vydané od 1. 1. 2016:

 • Prodejní cena platné FDC (první 3 měsíce po datu vydání): součet nominálních hodnot nalepených známek + 14 Kč (bez DPH)
 • Prodejní cena FDC po skončení doby platnosti (po 3 měsících od data vydání): součet nominálních hodnot nalepených známek + 14 Kč (včetně DPH)

Nálepní listy

Kartónový list formátu A5 vydávaný ke každé emisi příležitostných poštovních známek dle emisního plánu s předtištěným názvem emise, autorem výtvarného návrhu a rytiny, způsobem tisku známek, textem Česká republika a rámečkem pro nalepení příslušné příležitostné známky a otištění razítka prvního dne vydání.

Prodejní cena nálepních listů čistých vč. DPH: 2 Kč

Prodejní cena nálepních listů se známkou a razítkem vč. DPH: 2 Kč + nominální hodnota nalepených známek

Známkové sešitky

Určitý počet známek zpravidla několika základních nominálních hodnot, oddělených buď z normálních přepážkových listů (sešitek známkový obyčejný), nebo speciálních upravených tiskových listů pro sešitková vydání a event. s kupóny (sešitek známkový speciální), vlepený do kartónového přebalu s vnějším potiskem.

Prodejní cena bez DPH je součet nominálních hodnot vložených známek.

Cartes Maximum

Analogická pohlednice – pohlednice, jejíž obraz souvisí s obrazem vydávané příležitostné poštovní známky dle emisního plánu, známka je nalepena na obrazovou část pohlednice a je opatřena speciálním razítkem prvního dne vydání. Zadní strana je opatřena obvyklou adresní částí bez známky.

CM vydané do 31. 12. 2011: Prodejní cena včetně DPH je 9,- Kč
CM vydané od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2015: Prodejní cena včetně DPH je 12,- Kč
CM vydané od 1. 1. 2016: Prodejní cena včetně DPH je 15,- Kč
CM
vydané od 1. 2. 2020: Prodejní cena včetně DPH je 19,- Kč

Adjustované známky - roční komplet

Čisté poštovní známky vydané v příslušném kalendářním roce na volných albových listech zpravidla formátu A4 a zavařené ve folii.

Prodejní cena bez DPH je součet nominálních hodnot vložených známek.

Známkový ročník v knižní úpravě s černotiskem

Roční komplet v knižní úpravě s čistými poštovními známkami vydanými v příslušném kalendářním roce vloženými do průhledných ochranných obalů (Hawidek) s českými a cizojazyčnými texty. Ročník je doplněn souhlasně číslovaným černotiskem.

Prodejní cena včetně DPH je kalkulována na bázi nominálních hodnot vložených známek a souvisejících výrobních nákladů a je oznamována při vydání.

Přílohy ke stažení