Služby eGovernment

Služby eGovernment vykonává Česká pošta v rámci spolupráce s orgány státní správy s cílem přiblížit úřední záležitosti občanům i firmám a ušetřit jim čas a energii při běhání na úřady a mezi úřady. Otevírací doba pošty je přitom většinou příznivější než úřední hodiny příslušných úřadů.

Czech POINT


Czech POINT zjednodušuje vyřizování úředních záležitostí - vydává ověřené výstupy a výpisy z informačních systémů veřejné správy.

Více informací

Ověřování listin a podpisů

Ověřování je snadno dostupné na všech poštách se službou Czech POINT, není potřeba chodit na úřad nebo k notáři. Kopii originálu zhotovíme.

Více informací

Mobilní Czech POINT

Služba Mobilní Czech POINT umožňuje firmám či jiným organizacím objednat asistované místo pro výkon veřejné správy přímo na své pracoviště.

Více informací

Datové schránky

Prostřednictvím Czech POINTů lze podávat veškeré žádosti a oznámení týkající se informačního systému datových schránek a jejich nastavení.

Více informací

Doplňkové služby k datovým schránkám

Majitelům datové schránky nabízí Česká pošta doplňkové služby, které umožňují jejich plné využití, nadstandardní nastavení či vyšší zabezpečení.

Více informací

Ověřený výpis z Centrální evidence exekucí

Pořízení výpisu z Centrální evidence exekucí vám může pomoci v mnoha životních situacích a můžete ho získat na vybraných poštách.

Více informací

EETparagon

Jednoduché řešení, jak splnit povinnost elektronické evidence tržeb pro drobné podnikatele, živnostníky a řemeslníky.

Více informací

Konverzní pošta

Konverzní pošta zjednodušuje a zlevňuje orgánům veřejné moci odesílání dokumentů. Služba využívá možnost tzv. automatizované konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby.

Více informací