Důvody vrácení zásilky ze zahraničí

Vrátila se vám zásilka ze zahraničí? Podívejte se na možný důvod jejího vrácení.

Tiskopisy, které používají zahraniční poštovní operátoři, vycházejí ze vzorů uvedených v Aktech Světové poštovní unie, ale jejich podoba se může mírně lišit – nemají jednotný vzhled a strukturu. Odesílatel, kterému se zásilka ze zahraničí vrátí, by vždy měl znát důvod jejího vrácení.

Nejčastěji používaným jazykem na mezinárodních tiskopisech je francouzština a angličtina. Užití těchto jazyků je v souladu s Akty Světové poštovní unie.

Příklady tiskopisů zahraničních poštovních operátorů:

          

         

                                       

                                     

Česká pošta používá tento tiskopis:

Nejčastěji se můžete na tiskopisech setkat s těmito důvody/výrazy :

Francouzský jazyk

Anglický jazyk

Český překlad

INCONNU

UNKNOWN/ADDRESSEE UNKNOWN

NEZNÁMÝ/ADRESÁT NEZNÁMÝ

NPAI (N'habite Pas a l'Adresse Indiquée)

 

NEŽIJE NA UVEDENÉ ADRESE

DÉMÉNAGÉ

MOVED/GONE AWAY

PŘESTĚHOVÁN

ADRESSE INSUFFISANTE/INEXISTANTE

INSUFFICIENT/NON-EXISTENT ADDRESS/NO SUCH ADDRESS

NEDOSTATEČNÁ/NEEXISTUJÍCÍ ADRESA

ADRESSE INCOMPLÉTE

ADDRESS INCOMPLETE

NEÚPLNÁ ADRESA

REFUSÉ

REFUSED

ODMÍTNUTO

NON RÉCLAMÉ

UNCLAIMED/NON CALLED FOR

NEVYŽÁDÁNO/NEVYZVEDNUTO

REFUSÉ PAR LA DOUANE

REFUSED BY CUSTOMS

NEPROPUŠTĚNO CELNICÍ

NON ADMIS

IMPORTATION PROHIBITED

ZAKÁZANÝ DOVOZ/NEPOVOLENO

DECÉDÉ

 

ZEMŘEL

FD (Fausse Direction)

 

CHYBNĚ SMĚROVÁNO

AUTES RAISON

OTHER

JINÝ DŮVOD